Направете запитване

Кратък наръчник за успешен избор на бизнес софтуер - част 1

Кратък наръчник за успешен избор на бизнес софтуер - част 1

01 ноември 2023

За да изберете подходящ бизнес софтуер за Вашата компания, е от съществено значение предварително да дефинирате Вашите изисквания. Независимо дали става въпрос за ERP (система за управление на ресурсите на компанията), CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти), софтуер за документооборот, складово стопанство или специфичен софтуер, предназначен за управление на конкретен отдел във Вашата компания. Можете да използвате този кратък наръчник, за да направите правилния избор.

1. Определяне на изисквания за бизнес софтуер

Започнете с оценка на обхвата на бизнес софтуера, от който имате нужда. Например, при CRM системите, обикновено се проследяват и автоматизират търговските процеси и се използват в отделите "Продажби" и "Обслужване на клиенти". След като определите процесите, които искате да оптимизирате, е от съществено значение да дефинирате специфичните си изисквания към тях. Тези изисквания могат да зависят от начина, по който работите, конкретната информация, която трябва да бъде въведена, начина, по който работата се предава между различни отдели, следенето на крайни срокове и други. Най-добрата стратегия е да съберете хората, отговарящи за тези процеси, и да обсъдите Вашите нужди към софтуера. Добър подход е да дефинирате крайната цел - какви справки трябва да може да се получават от Вашия нов софтуер и спрямо тях да стигнете до данните, които ще се събират от системата. Търсенето на софтуер без ясно определени изисквания е като да си търсите автомобил, а единственото изискване е да има четири гуми. Конкретиката е от ключово значение. Задания от типа на „Търся CRM“ или „Търся ERP” не дават ясна представа на компанията доставчик за Вашите нужди. Липсата на ясна визия относно нуждите от софтуерен инструмент за управление на бизнеса е една от основните предпоставки за големия брой провалени внедрявания на информационни системи (в световен мащаб - стряскащите 30%).

 

2. Създаване на Запитване за Оферта (RFP)

Идеалният изход от този процес трябва да бъде документ, наречен "Запитване за Оферта" (Request for Proposal). RFP подробно описва изискванията Ви към софтуера и служи като насока при общуването с потенциални доставчици на софтуер. Това им позволява да Ви предоставят точни оценки за разходите и да поемат по-голяма ангажираност към спецификациите на продукта. Ако не сте запознати с RFP, потърсете в Google "RFP образец", за да разгледате конкретни примери.

 

3. Определяне на бюджет

Преценете много внимателно и рамките на бюджета, който се склонни да отделите за закупуване и внедряване на бизнес софтуерна. За съжаление, лицензите на самия софтуер са само един от компонентите, които формират общите разходи. Ето един съкратен списък на това, което трябва да предвидите:

  • Цени на лицензи за самото софтуерно решение.
  • Цени на софтуерни лицензи (сървърни системи, лицензи база данни и прочее).
  • Цени на хардуер (необходим за работата на софтуера) + архив (ако работите с по-сериозна система).
  • Цени на доработки, за да се напасне системата към Вашите нужди (сериозно перо, особено при по-сложни имплементации на CRM и ERP системи).
  • Цена за внедряване и обучение – обикновено вписвана в офертите като цена на час работа, тук трябва да се опитате да договорите с Вашия доставчик твърда цена за резултат.
  • Цената за поддръжката на системата – при някои системи тя е задължителна поне за 1 година.

4. Планиране на време

Не забравяйте да вземете предвид и времето на вътрешния за фирмата екип, което ще се отдели по време на проекта. При по-тежките софтуерни проекти се ангажират най-обучените хора от екипите, които заедно с фирмата доставчик да разпишат детайлното задание и да подпомагат процеса по внедряване.

 

След като вече имате задание и бюджет можете да преминете на следващата стъпка – търсенето на подходящ инструмент и партньор.

Подобни публикации

4 трика за лесна изрядност с фармацевтичните стандарти
4 трика за лесна изрядност с фармацевтичните стандарти

Фармацевтичните компании имат ангажимент за съотвествие с куп стандарти и често това може да ги разсейва от основната им цел - да са ефективни и печеливши.

21 януари 2024

Кратък наръчник за успешен избор на бизнес софтуер - част 2
Кратък наръчник за успешен избор на бизнес софтуер - част 2

Изборът на софтуерен доставчик е не по-малко важен от подбора на съответстващото на Вас софтуерно решение. Нашият опит показва, че важна роля за успешното внедряване на един бизнес софтуер (а при ERP и CRM проектите ролята е ключова) е услугата която съпътства целия процес. Разбирането ни е, че внедряването и последващата поддръжка на една информационна система представляват комплексна услуга и само когато тя е извършена добре и компетентно, ще можете да извлечете максимална полза от инвестицията си. Затова Ви съветваме да бъдете много прецизни при избора на подходящ партньор, особено когато сте спрели избора си на софтуерно решение, което може да бъде доставено от различни компании. Ето как да подобрите шансовете си при избора на софтуер и доставчик към него:

03 януари 2024

ERP срещу CRM?
ERP срещу CRM?

Ако досега във Вашата организация сте внедрявали ERP решение и сте останали с убеждението, че това ще бъде единствената система, с която ще се работи във фирмата, може да се замислите какъв под-модул на ERP системата е CRM и как да го използвате. Истината е, че CRM си е съвсем отделен вид софтуерни системи и в огромна част от компаниите по света, ERP и CRM работят паралелно като обменят данни помежду си, за да автоматизират процесите в компанията.

24 октомври 2023