Направете запитване

Пакетно решение

Козметика и фармация

Повече производителност с по-малко разходи за човешки ресурс

Основни предизвикателства

 • Трудно управление на складовото стопанство и проследяване на нужните материали, изтичащи срокове на годност.
 • Необходимост за поддържане на подробна документация на производствения процес изисква време и постоянство.
 • Трудно проследяване на партиди на вложените съставки за всяко едно производство.
 • Затруднено проследяване на взаимоотношенията с ключовите лекари, фармацевти.
 • Трудно планиране на маршрутите на търговците и проследяване на тяхното изпълнение.
 • Проследяването и отчитането на разходи за медицински представители, предадени и раздадени мостри и рекламни материали е трудоемък и бавен процес.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Лесно планиране на производство и склад спрямо планове за продажби и заявки.
 • Спестяване на човешки ресурс - автоматично изготвяне на документацията по производството, надвишаваща изискванията на стандарти от ранга на Good Medical Practices (GMP).
 • Проследяване и ефективност - класификация, описание и електронно досие на всяко едно лице или място, което ще бъде планирано за посещение от страна на медицинските/търговски представители.
 • Повишена производителност - лесно планиране на седмичните посещения, разпределени на представителите, разпределени по лъчове и клас на клиентите.
 • Спестяване на разходи за човекочасове - възможност на представителите да отчитат лесно разходи, посещения, дадени рекламни материали и мостри.
 • Намаляване на разходи и пропуснати ползи - пълен анализ на работата на представителите, производството, продажбите.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 5 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 9 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Досие на лекари/аптеки

Всеки един лекар/аптека има електронно досие с телефони за връзка, специалност, работно време, допълнителни данни за неговата практика, класификация. Всички посещения и задачи, които са извършвани при този лекар / аптека ще бъдат налични за разглеждане в неговото досие. Възможен е първоначален импорт на данните на лекарите и аптеките.  Лекарите могат да бъдат разпределени в различни райони, а самите райони да се разпределят по медицински представители. 

Управление дейността на медицинските представители

В системата се залагат цели на посещенията по категория, както и могат да се вписват кампании по промотиране на определени продукти. Планирането на посещенията на медицинските представители се извършва през един екран, който след зададено име на представителя и региона, в който ще работи, зарежда всички лекари/аптеки/обекти, които са на работа. След избора на местата, които са планирани за посещение, те се показват на първия екран на системата на самите представители. Спрямо правата в системата, планирането на работата може да бъде централизирано и/или самият представител трябва да си избере маршрута (който след това трябва да бъде одобрен).

Складово стопанство

Системата предоставя пълнофункционален модул за управление на складовото стопанство с възможност за дефиниране на множество складове, междускладови трансфери, ревизии, партиди, серийни номера и срок на годност на артикулите, запазване на стока и приемо-предавателни протоколи. Складовото стопанство е интегрирано с оперативния модул на системата – например при издаване на протокол за извършена работа и вложени материали, системата може да отчисли от съответния склад изписаните артикули. Всеки представител може да представлява отделен склад като към него може да се заприхождава стока от централния склад.

Производство

Номенклатурна база за материали, суровини, консумативи, операции, полупродукти и продукти, машини, работни места, типове служители. Системата позволява проследяването на целия производствен цикъл:
- Заявка за производство
- Производствен дневник
- Производствен план
- Протокол от производство
- Технологични и маршрутни карти
- Изписване на стоки

Продуктов регистър

В системата се вписват всички продукти, които се предлагат от компанията, както и всички рекламни и презентационни материали, за които системата може да води складово стопанство и да следи наличности. 

Финансов модул

 • Автоматизирано издаване на периодичните фактури от договори.
 • Издаване на фактури или други финансови документи по еднократни продажби/сделки. 
 • Следене на плащания по фактури, просрочия, автоматизация на процеса (изпращане на напомняния или повторно изпращане на фактура на настъпил падеж и прочее).
 • Въвеждане и класифициране на разходните фактури спрямо нуждите за финансовия анализ и нуждите за подаването им към счетоводната система.
 • Дефиниране на приходни и разходни пера и тяхна допълнителна аналитичност, центрове (които акумулират приходи или разходи) и бюджети по месеци за приходни и разходни пера.
 • Проследяване на бюджетирано срещу изпълнено.
 • Справка за дължими суми по услуги и клиенти.
 • Справки за сравнение на обороти за два периода.
 • Екран за изпращане на официални писма за напомняне на просрочени фактури с избор на съдържанието на електронното писмо и официалния документ от предварително дефинирани от вас текстове. 

Мобилно приложение

Основната работа в рамките на системата на представителите (извън планирането) е да описват извършените посещения посредством Android базирано мобилно приложение. В него се показват планираните посещения за деня и представителят може да потвърди тяхното извършване. 
В допълнение (спрямо ролята на представителя) може да попълни предадени рекламни и презентационни материали, както и да попълни кратка форма (свободен текст и избор от предварително дефинирани отговори относно честота на продажба/изписване на продукти, брандиране на обекта и пр.).

Групов календар

Всички ангажименти, които не са свързани с посещение на лекари / аптеки се вписват в календар, който е общ за цялата компания. Ангажиментите, вписани в календара, се визуализират и при екрана за отчитане на дейността на представителя. 

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Биотрейд България ООД

“Хора, доверете им се! С тях наистина се работи изключително лесно.”

Търговски директор

Йордан Йорданов

Клиенти, които ни се довериха