Направете запитване

Пакетно решение

Лаборатории

Повече успешна проследимост на клиентски казуси с по-малко разход на време и човешки ресурс

Основни предизвикателства

 • Поддръжка на клиентска информация и анализ. 
 • Поддържане на информация за всички проведени изследвания.
 • Поддръжка на измервателните инструменти и апаратура, които подлежат на регулярна калибровка спрямо различни стандарти. 
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Отлично проследяване на клиентска история - регистър на всички пациенти, с пълна справка за брой посещения, проведени изследвания, прегледи и др.
 • Безгрешно управление на изследвания и резултати.
 • Минимизиране на време за проследяване и събиране на плащания.
 • Безпроблемна сертификация и документация за проверяващите органи - електронни досиета на апаратурата и пълно досие на поддръжката им.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 9 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

Лаборатория

В този модул могат да се отбелязват всички изследвания, които се числят към различни лаборатории като: Клинична, Микробиология, Генетична, Молекулярна генетика, Спермална. 
За оптималната работа на модула се създават различни типове записи, които представляват резултат от направеното изследване на база взет материал. Изследванията се създават на база услугите, вписани в Обходен лист, който се попълва на Регистратурата при всяко посещение на пациент.

Освен самото изследване, в системата се попълва и номенклатурна база за показателите на параметрите в изследванията и спрямо тях системата може да отпечатва хартиено копие за пациента.

Разходи

Чрез модула могат да се отразяват всички разходи, които лабораторията прави: по квитанции, касови бележки, фактури и т.н. Чрез модула има възможност да се прави подробен анализ на това какви разходи са направени по типове дейности, като: външни услуги, зареждане с медикаменти, консумативи и т.н.

Справки

 • Направен оборот по лаборатория, процедура, за определен период от време
 • Клиенти, постигнали оборот в определени граници за период от време, с възможност за разглеждане на всички процедури по клиент
 • Клиенти, които за пръв път са посетили клиниката за определен период от време
 • Дължими суми за период от време
 • Досие на клиент
 • Движение на каса/банка за период
 • Управление на график/посещения
   

Търговски модул

 • Регистър и обработка на запитванията. 
 • Възможност за обработка на електронни запитвания постъпили в системата. 
 • Анализ на резултата от търговския процес – проследяване на оферти, комуникация с клиентите и прочее. 

Договори

 • В системата могат да се регистрират сключените договори с клиентите и доставчиците.  
 • Системата има възможност да проследява анексите по договорите и да напомня при тяхното изтичане. 
 • Възможност за организиране на процеса по одобрение на договори преди тяхното подписване.
 • Системата автоматично напомня за различни събития, свързани с договорите с клиенти и доставчици, като изтичане на срок на договор, ежемесечни напомняния за плащания по договори с доставчици и прочее.

Фактуриране

 • Създаване на продажби, издаване на фактури и всички други финансови документи и следене на плащания по тях. 
 • Справки за следене на дължимите суми, несъбраните суми по давността им и масово изпращане на официални персонализирани писма на некоректните компании. 
 • Калкулиране на сметки за лихви с възможност за масово създаване и изпращане на такива по платени просрочени фактури.

Складов модул

Системата предоставя пълнофункционален модул за управление на складовото стопанство с възможност за дефиниране на множество складове, междускладови трансфери, ревизии, партиди, серийни номера и срок на годност на артикулите, запазване на стока и приемо-предавателни протоколи. Складовото стопанство е интегрирано с оперативния модул на системата – например при издаване на протокол за извършена работа и вложени материали, системата може да отчисли от съответния склад изписаните артикули. 

Поддръжка на машини, калибриране, обслужване

Детайлна информация и дневник на дейностите по ремонта на уредите и съоръженията, както и подробно описание на извършените профилактични дейности.

Досие транспортно средство/управление автопарк

 • Регистриране на всички транспортни средства с техните характеристики – марка, модел, дата на закупуване.
 • Вписване и следене на датата на валидност на винетка, гражданска отговорност, каско, данъци, технически преглед. 
 • Автоматично напомняне при изтичане на сроковете. 
 • Проследяване на заетост на влекачи, ремаркета и шофьори спрямо разпределението им по заявки.
 • Анализ на направените разходи по поддръжка и ремонти спрямо изминатите километри.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха