Направете запитване

Пакетно решение

Управление на човешки ресурси

Повече прозрачност и ефективност при управление на човешките ресурси с по-малко усилие за HR отдела

 

 

Обединихме формите и процесите, свързани с управление на човешки ресурси в една система, която да подпомогне HR отдела на една компания да върши по-ефективно и прозрачно работата си. Софтуерното решение е модулно и може да се персонализира, за да покрие максимално добре Вашите нужди в областта на управлението на човешките ресурси. Има и мобилно приложение.

Системата ни не замества, а по-скоро допълва традиционните ТРЗ системи, които са се фокусирали върху изчисления и документи свързани с изискванията на законовата рамка в България. 

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

Ще ви помогнем:

  • Централизирано да водите досие на служител и всички негови документи, длъжностни характеристики и компетенции, да бъдат достъпвани от едно място.
  • Да следите техниката, която е предадена към всеки един служител и за която той отговаря.
  • Създаване и следене за изпълнение на годишна програма за обучения за различните служители.
  • Бързо и лесно да организирате всички  процеси по подбор на персонал, атестации, подаване на обратна връзка.
  • Обобщаване на информацията за функционирането на различните служители/отдели, осигуряване на инструменти за измерване на ефективността и подпомагане вземането на управленски и  организационни решения. 

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха