Дигиталното е новото черно

COVID-19 пандемията ускори нуждата от дигитализация на процесите в компаниите и въпросът вече не е дали, а кога. Ако търсите надежден партньор по пътя – дошли сте на правилното място.

По ваша мярка и с мисъл за бъдещето

Централизирайте цялата информация в една система или управлявайте процесите само на даден отдел. Можем да се адаптираме спрямо Вашите нужди и да се променяме спрямо Вашите планове

Вие сте в добра компания

С първите ни 5 клиенти работим заедно повече от 19 години. ISO сертификатите ни гарантират качеството, информационната сигурност и процеса по предоставяне на внедряване и разработка.

Какво е nZoom

nZoom е бизнес софтуер. Създадохме го, за да дадем възможност на малки и големи компании да управляват процесите и отделите си по начина, по който те искат да работят. Без да се съобразяват с ограниченията налагани от „класическите софтуерни решения“. nZoom е софтуер, който говори на Вашия език и работи спрямо Вашите правила. Може да бъде Вашата основна софтуерна система или да управлява специфични процеси, които са извън обсега на основните системи, с които работите. Крайният резултат от внедряването на nZoom е ред, повишена ефективност и минимизиране на безкрайните Excel / Spreadsheet таблици.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Работим успешно както с едни от най-големите в своята област български компании, така и с фирми с 10 човека персонал. Естеството на проблемите и подходът ни са различни, но резултатите винаги са налице – спестени човекочасове, ясен и точен поток на информацията в рамките на компанията или извън нея.

РЕШЕНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Систематизирайте, автоматизирайте и оптимизирайте работата по отделите – човешки ресурси, администрация, ИТ, поддръжкa

РЕШЕНИЯ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС

Специализирано софтуерно решение за Вашия бранш, което може да бъде допълнително адаптирано спрямо конкретните Ви изисквания

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ

Имате специфичен казус и не можете да намерите вашето решение? Разгледайте някои примери за по-нестандартните ни реализации с помощта на nZoom или се свържете да обсъдим дали можем да помогнем.

КЛИЕНТИТЕ НИ СА И НАШИ ПАРТНЬОРИ

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda

БЕЗ КОМПРОМИС В КАЧЕСТВОТО

Поддържаме сертификация по ISO стандартите от над 9 години. Текущо фирмата е сертифицирана по ISO 9001 (контрол на качество),ISO 27000 (информационна сигурност), ISO 20000 (внедряване, поддръжка и разработка), ISO 14000 (околна среда).

ФИНАНСИРАЙ СВОЯ ПРОЕКТ

Дигитализацията е един от основните три приоритета както за програмата за преодоляване на последствията на COVID-19 2021-2023, така и на седемгодишната рамка на Европейския Съюз 2021-2027г. Работим с утвърдени консултанти по европейски проекти.