nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


ISO

Автоматизация и улесняване на ежедневната работа

Проследимост на процесите и записите

Автоматично поддържане на регистри

Управление на записите спрямо препоръките на стандарта

Използване на последните одобрени шаблони за създаване на документи

CRM

Улеснена и подобрена работа с клиента

Автоматизация на Вашите търговски процеси

Пълно досие на взаимоотношенията с клиента

Следене и анализ на потенциални и реализирани сделки

Координация чрез споделени календари и системи за известия

Документи

Организиран информационен поток

Водене на входяща/изходяща кореспонденция

Управление на сроков контрол и версии документи

Електронно съгласуване и одобрение на документите

Назначаване на документи и известяване за промени

Финанси

Анализ на дейността на фирмата по пера, елемент и центрове

Следене и прогнозиране на парични потоци

Бюджетиране и следене на изпълнение

Автоматични известявания по просрочени фактури

Управление на погасителни планове

Договори

Сроков контрол и автоматични известявания

Автоматично генериране на фактури по текущи договори

Поддръжка на индексация на договорите

Актуализации чрез анекси и временни споразумения

Прогнозиране на предстоящи приходи/разходи по договори

Браншови решения

Управление на недвижимата собственост

Управление на адвокатски кантори

Агенции за преводи

Счетоводни къщи

Индивидуални решения

Решение съобразено спрямо Вашите нужди

Говори на езика на Вашия бизнес

Автоматизира и оптимизира Вашите процеси

Възможност за връзки с други информационни системи

Защита на Вашите бизнес моделиКакво е nZoom

nZoom е нашият отговор, когато въпросите са свързани с организация на ресурси, комуникация и информационни потоци. Започнахме, провокирани от потребностите на наши клиенти по-добре да следят и организират документооборота в своите компании. През годините развихме гъвкав бизнес софтуер, който обхваща много повече функционалности и дава възможност за цялостно управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и бързина на достъп до необходимите данни без това да нарушава фирмената политика за контрол на достъпа и конфиденциалност на информацията. Заложената в nZoom логика прави нашата платформа незаменим партньор в процеса по ISO-сертификация. Описването на всички бизнес процеси и фирмени процедури през системата nZoom предотвратява безкрайното увеличаване на хартиения документооборот, който фирмите, преминаващи през подобен процес на сертифициране, посочват като основен проблем.прочети всичко
Кратък наръчник за успешен избор на бизнес софтуер
За да можете да изберете подходящ софтуер за вашия бизнес, е много важно предварително да сте дефинирали изискванията си към него. Няма значение дали става въпрос за CRM система, документооборот, складово стопанство или специфичен софтуер, който да управлява конкретен отдел в компанията.

Първо е необходимо да прецените обхвата на бизнес софтуера, който е необходим. Например при CRM системите обикновено се проследяват и автоматизират търговските процеси и се контролира отделите „Продажби“ и „Обслужване на клиента“. След като уточните проследяваните процеси, трябва да дефинирате Вашите специфични изисквания към тях. Те могат да се обусловят от начинът на работа, конкретна информация която Ви е необходима да се вписва, начинът на прехвърлянето на работата между различни отдели, следене на крайни срокове и прочее. Най-добрата стратегия е да отделите няколко часа, в които да се съберат хората, които отговарят за съответните процеси и да обсъдите нуждите към съответната система. Добър подход би бил да дефинирате крайната цел – какви справки трябва да може да се получават от Вашия нов софтуер и спрямо тях да стигнете до данните, които ще се събират от системата. Търсене на софтуер, без да сте наясно какво искате, кои изисквания са важни за вас и кои можете да пренебрегнете на първо време е равносилно да търсите кола, като изискването е да има четири колела. Задания от типа на „Търся CRM“ или „Търся ERP” не дават ясна представа на компанията-доставчик за Вашите нужди. Липсата на ясна визия относно нуждите от софтуерен инструмент за управление на бизнеса е една от основните предпоставки за големия брой провалени внедрявания на информационни системи (в световен мащаб стряскащите 30%)

В идеалния случай, резултатът от събирането и обобщаването на нуждите от информационна система на компанията ще бъде документ „Задание за оферта“ (ако искате да видите как изглежда подобен документ потърсете в Google за RFP или Request for Proposal). Въз основа на него фирмите с които ще започнете комуникация, ще могат да Ви дадат много по-точен бюджет и да поемат по-сериозен ангажимент спрямо характеристиките на очаквания от вас продукт. Имайте предвид, че софтуера, който търсите, ще определи колко детайлно трябва да е заданието . Например когато дефинирате изискванията си за складов софтуер, то няма нужда да описвате че той трябва да вкарва и изкарва стока, следи наличности и прочее. Ако пък ви трябва CRM система трябва да бъдете много по-подробни, защото този тип софтуери предполагат много по-сериозно адаптиране към бизнес модела на съответната компания.

Преценете много внимателно и рамките на бюджета, който се склонни да отделите за закупуване и внедряване на една софтуерна система. За съжаление, лицензите на самия софтуер са само един от компонентите, които формират общите разходи. Ето един съкратен списък на това, което трябва да предвидите:
Кратък наръчник за успешен избор на бизнес софтуер
  • Цени на лицензи за самото софтуерно решение
  • Цени на софтуерни лицензи (сървърни системи, лицензи база данни и прочее)
  • Цени на хардуер (необходим за работата на софтуера) + архив (ако работите с по-сериозна система)
  • Цени на доработки, за да се напасне системата към Вашите нужди (сериозно перо особено при по-сложни имплементации на CRM и ERP системи)
  • Цена за внедряване и обучение – обикновено вписвана в офертите като цена на час работа, тук трябва да се опитате да договорите с Вашия доставчик твърда цена за резултат
  • Цената за поддръжката на системата - при някои системи тя е задължителна поне за 1 година
Не забравяйте да вземете предвид и времето на вътрешния за фирмата екип, който ще се отдели по време на проекта. При по-тежките софтуерни проекти се ангажират най-обучените хора от екипите, които заедно с фирмата доставчик да разпишат детайлното задание и подпомагат процеса по внедряване.

След като вече имате задание и бюджет можете да преминете на следващата стъпка – търсенето на подходящ инструмент и партньор.
Изборът на софтуерен доставчик е не по-малко важен от подбора на съответстващото на Вас софтуерно решение. Нашият опит показва, че важна роля за успешното внедряване на един бизнес софтуер (а при ERP и CRM проектите ролята е ключова) е услугата която съпътства целия процес. Разбирането ни е, че внедряването и последващата поддръжка на една информационна система представляват комплексна услуга и само когато тя е извършена добре и компетентно, ще можете да извлечете максимална полза от инвестицията си. Затова съветваме Ви да бъдете много прецизни при избора на подходящ партньор, особено когато сте спрели избора си на софтуерно решение, което може да бъде доставено от различни компании.

Как да подобрите шансовете си при избора на софтуер и доставчик към него? След като вече сте определили обхвата, търсеният резултат и бюджета си, започнете проучване на пазара. Нашето мнение е, че Google е най-подходящата отправна точка. Например ако търсите CRM система, прегледайте сайтовете, които машината ще Ви предложи при търсене по „CRM“ и нейните производни - софтуер, система, програма . Обикновено ще намерите и връзки към специализирани каталози, от които ще можете да откриете компании, които предлагат търсения от Вас продукт. Прегледайте сайтовете на компаниите и прегледайте клиентската база и препоръките за тях. Проверете дали в тях няма компании от Вашия бранш, с които да се свържете и да получите обратна връзка дали софтуерът върши работа и процеса по внедряване е минал гладко. Потърсете мнение и на Ваши познати, за които сте чували че са минали през аналогичен процес. Ако браншът Ви е специфичен, опитайте да потърсите информация от Вашата браншова организация или да запишете по-специализирано търсене - например “CRM недвижими имоти“.

Изпратете запитванията към избраните компании и проверете, каква е тяхната реакция– след колко време получавате отговор или обаждане от страна на компанията, какъв е подходът, каква допълнителна информация изискват от вас. Как върви комуникацията с екипа. Това са косвените признаци, по които можете да оцените доколко компанията може да достави услуга спрямо Вашите изисквания и очаквания.

Съветваме Ви по време на представянето на софтуерни системи да настоявате за демонстрация „на живо“, а не само чрез презентации. Така ще можете да придобиете много по-ясна представа относно възможностите на системата. Задайте въпросите си по време на демонстрацията и преценете доколко компетентно и пълно могат да Ви отговарят на тях.

Когато стесните кръга на избраните от Вас софтуерни решения и доставчици, поставете им задача да опишат през тяхната система някой Ваш специфичен процес. Поискайте да Ви направят демонстрация и да Ви оставят сами да поработите малко със системата. Оценете доколко тя е лесна за използване и преценете доколко ще е удобно за всички потребители в компанията Ви (например има ли интерфейс на българки или ако има само на английски, предвиждате ли да работят хора, които не познават добре английски език). Поискайте от фирмата –доставчик да отидете заедно при негов клиент с максимално близка до Вашата дейност и там да Ви демонстрират работата на софтуера в реални условия. Попитайте за мнението на потребителите за системата.

Оценете и какви са възможностите на системата която разглеждате да комуникира с другите софтуери, които в момента използвате. Например ако избирате складово стопанство, можете да искате връзка с електронен магазин и счетоводната Ви програма, ако търсите CRM – връзка с Вашата ERP система, уеб-формите на корпоративния сайт, системата за електронен маркетинг.

Последно – поискайте възможност да тествате самостоятелно работата със системата и ангажирайте бъдещите й потребители с проиграване на някои стандартни за компанията Ви процеси. Съберете обратна връзка от теставалите софтуера.

Надяваме се тези кратки съвети да Ви помогнат в избора на подходящата за Вас бизнес информационна система!
Научете повече


Модули
Модули


Сравнение версии
Сравнение версии


Браншови решения
Браншови решения


Платформа
Платформа


Ресурси
Ресурси
Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2020. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас