Направете запитване

Пакетно решение

Документооборот

Повече бързина и лекота при използването на документни шаблони с по-малко време, необходимо за обработка и ревизия на документи

nZoom предлага богата функционалност за организация на фирмения документооборот и възможност бързо и лесно да оптимизирате използваните от вас документни шаблони и да съкратите времето, необходимо за обработка и ревизия на документи.

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

Ще получите следните решения:

 • Електронизиране на цялото деловодство на компанията.
 • Създаване на електронно досие на клиентите на всеки един контрагент.
 • Автоматично водене на дневници на входящата и изходящата поща.
 • Лесно създаване на връзки между входящ и изходяща кореспонденция.
 • Сортиране и търсене на документите по атрибути и в съдържанието на файловете.
 • Контрол върху правата на потребителите за достъп и редактиране на документите и възможност за съхраняване и проследяване на предишни версии.
 • Система за виртуално движение на документа за преглед, ревизия и одобрение.
 • Генериране на стандартизирани документи по предварително дефинирани и въведени в системата шаблони.
 • Бързо създаване на нови документи на база съществуващи (например трансформиране на оферта в договор).
 • Възможност за работа на няколко езика.
 • Възможност за запазване на коментари към документите за лесно проследяване на вътрешната комуникация.

 

Какво споделят за nZoom

Биотрейд България ООД

“по-малко време за отчитане на търговските представители.”

Търговски директор

Йордан Йорданов

Клиенти, които ни се довериха