Направете запитване

Пакетно решение

Документооборот

Повече бързина и лекота при управлението на документи с по-малко време, необходимо за обработка и ревизия на документи

В съвременния бизнес свят, управлението и организацията на документите определят ефикасността на всяка фирма. Нашата система за документооборот е разработена, за да отговори на уникалните нужди на Вашата организация. Ако Ви е необходима оптимизация на деловодството, ефективна обработка на документи или повишаване на продуктивността, nZoom ще допринесе за Вашия бизнес успех.

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 

Предимствата за Вас са:

 • Гарантирана сигурност: надеждност и защита на Вашата документация, без неоторизиран достъп​​.
 • Пестите време: nZoom улеснява процесите, което води до значително намаляване на времето за обработка и оперативните разходи​​.
 • Повишена производителност на служителите: Вашите служители могат да се концентрират върху други дейности, а управлението на документите да е напълно автоматизирано​​.
 • Бързина: лесно свързване с други системи, което създава единна и интуитивна работна среда​​.
 • Проследимост: бързо търсене и достъп до документите, което улеснява проследяването на работния процес​​.

 

 

Какви решения предлага nZoom:

 • Електронизиране на цялото деловодство на компанията.
 • Създаване на електронно досие на клиентите на всеки един контрагент.
 • Автоматично водене на дневници на входящата и изходящата поща.
 • Лесно създаване на връзки между входящ и изходяща кореспонденция.
 • Сортиране и търсене на документите по атрибути и в съдържанието на файловете.
 • Контрол върху правата на потребителите за достъп и редактиране на документите и възможност за съхраняване и проследяване на предишни версии.
 • Система за виртуално движение на документа за преглед, ревизия и одобрение.
 • Генериране на стандартизирани документи по предварително дефинирани и въведени в системата шаблони.
 • Бързо създаване на нови документи на база съществуващи (например трансформиране на оферта в договор).
 • Възможност за работа на няколко езика.
 • Възможност за запазване на коментари към документите за лесно проследяване на вътрешната комуникация.

 

Управлението на документооборот означава инвестиция в стабилност и растеж на Вашия бизнес. Нека поговорим, за да разберем как можем да подпомогнем развитието и процъфтяването на Вашата дейност.

Какво споделят за nZoom

Биотрейд България ООД

“Благодарни сме на БГСервиз за бързите и адекватни реакции във всяка една ситуация до момента.”

Търговски директор

Йордан Йорданов

Клиенти, които ни се довериха