Направете запитване

Пакетно решение

Консултанти европроекти

Повече спазени детайли и предадени проекти с по-малко бумащина и разход

Основни предизвикателства

 • Трудно отговаряте на очакванията на клиентите да ги известявате при отворена нова програма, за която те могат да кандидатстват.
 • Процесите по координация на няколко човека по подготвяне, одобряване и изпращане на документи в определени срокове е неефективно и е свързано с много телефонни разговори и мейли. Понякога може да се стигне до пропуски и изпуснати срокове или стари версии на документи.
 • Трудно се проследява рентабилността по проектите – колко време е отнело воденето/отчитането на проект спрямо договореното фиксирано възнаграждение.
 • Предизвикателство са и големият обем документи, искания, проследяване на крайни срокове, които обикновено циркулират единствено из електронната поща. Обикновено опитите за организация се опитват да превърнат пощенската кутия в организатор на задачи, което е много далеч от предвидената функция.

 

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Бързина и минимизиране на пропуснати ползи - намиране и известяване на клиентите при подходящи за тях програми – пълно клиентско досие с всички необходими параметри за оценка на възможността за кандидатстване по определена програма.
 • Спестяване на време - попълване на бланкови документи от системата при подготовката/отчитане на проекти.
 • Ефективност - разпределение на задачи и проследяване на тяхното изпълнение.
 • Намаляване на разходи - анализ на производителността на консултантите, както и на финансовата рентабилност на отделните проекти, по които работите.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 3 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

 • 10 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Досие на контрагент

За всеки един контрагент системата води автоматични досиета, в които да се записват всички документи и записи, които са асоциирани към тях. Системата може да разграничава различни типове контрагенти (клиент, потенциален клиент, институция) и за всеки един от тях запазва специфична информация, съобразена спрямо нуждите. Допълнително системата поддържа контактна информация за всеки един контрагент – телефон, факс, e-mail, адрес и възможност за асоциирането на множество офиси и лица за контакти.
За всеки един тип клиент могат да се дефинират различни характеристики, спрямо които да се направи сегментиране на клиентите. 
 

Финансиране по проекти

 • Модулът обхваща възможността да се маркират клиентите чрез тагове, които имат интерес и са подходящи да участват към проекти управлявани от различни институции (МИ, МЗ, НИФ, НИРД, ИАНМСП и др.). 
 • Модулът дава възможност да се генерира списък чрез справка с всички подходящи бенефициенти по даден проект, маркиран към съответната институция и да се изпрати уведомително писмо, че предстои откриване на процедура. 

Проекти и тръжни процедури

Модулът управлява процеса по преглед и оценка на публикувани процедури във връзка с управление на всеки отделен проект, в това число подаване за одобрение към УО, решения на УО, публикуване на тръжна процедура и прочее. Системата напомня за предстоящо изтичане на срокове по различните етапи. За всеки проект освен неговите етапи се регистрира и кратка информация за резултата от процедура, което дава възможност за анализ на дейностите и резултатите на всички проекти. Към всеки проект има възможност за прикачване на файлове, свързани с всеки един негов етап.

Запитвания

В системата се водят всички запитвания и потенциални възможности за сделки от страна на клиенти. Подобрява организацията и като следствие увеличава успеваемостта при придобиване на нови клиенти. Възможност за проследяване на най-добрите източници на нови клиенти, причини за отказ и прочее. 

Оферти

На база проведени срещи и въведени в системата запитвания се създават оферти, които могат да се управляват лесно чрез различни статуси – обработени, изпратени при клиента, одобрени, отхвърлени и прочее, както и да се следи тяхното изпълнение. Към всяка една оферта има възможност за прикачване на файлове. Всички оферти формират регистър оферти, от който може бързо и лесно да се получи информация за текущото им състояние.

Търговски кампании и обаждания

Системата има възможност да се интегрира със системи за масово изпращане на писма за провеждане на сегментирани търговски кампании. Търговците отбелязват всички дейности (срещи, обаждания и др.), които осъществяват по различни търговски кампании.
Модулът дава възможност да се проследяват всички обаждания и резултатите от тях в рамките на една кампания и да са анализира нейното протичане. Справка за протичането на кампанията показва всичките разговори за определен период от време на даден служител, кампания или всички обаждания с последваща стъпка.

Организация на срещи

Възможност за използване на единен календар в рамките на цялата организация за следене и координиране на срещи, ангажименти, следене на регулярни събития, напомняния за предстоящи ангажименти и пр. В календара има възможност да се настройват напомняния, свързани със задачите. 
В системата има модул за вписване на протоколите от срещи с клиентите.  В тях има място за свободен текст за описание на темите на среща, както и възможност при поет ангажимент от страна на служител, с краен срок вписван в протокола, системата автоматично да му създаде задача.

Задачи и отчитане на време

В системата се дава възможност да се възлагат задачи на екипа и да се следи за тяхното изпълнение, както и да се отчита направеното до момента. Задачите могат да се създават както ръчно, така и автоматично при настъпване на определени събития (регулярни задачи, задачи от протоколи от срещи, задачи въз основа на сменен статус или просрочване на документ)

Договори

В системата има възможност да се вписват подписаните с клиентите договори за предоставяне на услуги срещу фиксирана такса. Спрямо определените в договора условия, системата може сама или след одобрение на съответния отговорник да създава фактура, генерира PDF файл и да го изпраща на лицата за финансов контакт от страна на клиента. Промените по договорните споразумения сключени със задна дата могат да генерират дебитни / кредитни известия към вече издадените фактури.

Финанси

 • Освен от договорите, има възможност да се регистрират и фактурират и еднократни поръчки на клиенти, с които няма сключен абонаментен договор за обслужване. 
 • Издаване на фактури и всички други финансови документи и следене на плащания по тях. 
 • Справки за следене на дължимите суми, несъбраните суми по давността им и масово изпращане на официални персонализирани писма на некоректните компании. 
 • Водене на банкови сметки и проследяване на салдата по тях и справка за финансовия поток в организацията за определен период от време. 
 • Справка за изпращане на имейли за просрочени задължения към клиентите.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха