Направете запитване

Социална отговорност

Днес говорим за ESG като неизменна част от бизнеса. Без да сме осъзнавали още преди 20 години сме тръгнали в тази посока, защото по същността си нашият софтуер nZoom е ESG инструмент: 

nZoom каузи
Hero image

Environmental

Екология

  • Намалява употребата на хартия и генерирането на отпадък

  • Пести човешки и енергиен ресурс

  • Позволява намаляване на въглеродни емисии с възможността за работа от всяка точка

Social

Социални

  • По-добри условия на работа за служители, с по-малко натоварване и стрес

  • По-добри отношения между служителите с организирани комуникация и задачи

  • Здравословна и безопасна работна среда

Governance

Управление

  • Прозрачност при поддържането на отчети и досиета

  • Автоматично подаване на информация към институциите

  • Сигурност на данните

  • Съответствие със стандарти и етични бизнес практики

Да помагаме е в нашето ДНК

Като всяко едно търговско дружество, и ние помагаме на нашите клиенти да подобрят организацията, процесите, а оттам и показателите си срещу заплащане. Понякога дори и печелим от това. А понякога това, което печелим, не може да се измери в пари.

Про-боно проекти

Подкрепяме нестопански организации, които се стремят към по-добро общество. Помагаме им да подобрят ефективността на документацията и процесите си с нулеви разходи за лицензи на nZoom. Нашият принос към техните усилия включва намаляване на времето за обработка на документи и по-ефективно управление на процесите.

30 000

лв.

в про-боно проекти

Материални дарения

С годините сме подкрепяли финансово редица инициативи, сред които закупуване на оборудване на педиатрични отделения, подпомагане на образователни инициативи и дарение на лопати за Гората.бг. Стараем се да подкрепяме толкова каузи, колкото можем.

15 000

лв.

материални дарения

Значими каузи

Ние вярваме, че начинът да живеем по-добре е всички да участваме и допринесем спрямо възможностите си. Юлиян Калдерон – създателят на nZoom, е част от Управителния съвет на Подкрепи.бг, с което влага както лична ангажираност, така и корпоративна социална отговорност.

Присъединете се към усилията ни да помагаме, като подкрепите каузите на

Подкрепи.бг

Какво споделят за nZoom

БЧК

“Благодарение на nZoom работата ни се улесни и времето за справки и анализ се намали многократно.”

главен експерт Водно спасителна служба

Марио Бързачки