Направете запитване

Пакетно решение

Клиники

Повече проследимост на пациентски истории с по-малко човешки ресурс

Основни предизвикателства

 • Проследяване на графика на лекарите.
 • Известяване на пациентите за часове (за да се минимизира неявяването им за запазения част).
 • Поддръжка на клиентска информация и анализ. 
 • Поддръжка на измервателните инструменти и апаратура, които подлежат на регулярна калибровка спрямо различни стандарти.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Лесно администриране на процеса по записване на часове - работа в режим с множество клиники, графици, автоматично изчисляване на продължителността спрямо избраните процедури.
 • Проследимост на работата с пациенти - пълна история на взаимоотношенията и  водене на електронно досие с резултати от изследвания (с възможност за сравнение на стойностите във времето).
 • Спестяване на време и грешки - генериране на документи от бланкови документи (обходни листове, резултати, фактури и др.).
 • Безпроблемна сертификация и документация за проверяващите органи - електронни досиета на апаратурата и пълно досие на поддръжката им.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 9 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

Регистрация на пациенти

Основната цел на модула е създаване на регистър на всички пациенти на клиниката, в който да може да се описва необходимата информация за всеки пациент. 
След като бъде създаден такъв регистър на пациента и на база обвързаността му с описаните по–долу модули системата може да покаже пълна справка за досието на този пациент, а именно освен първичните данни, колко пъти е посещавал клиниката, през какви прегледи е преминал, какви препоръчителни изследвания е необходимо да направи, какви манипулации и/или изследвания са му правени.

График на лекари

Чрез този модул може на база първоначална информация с имена на доктори и тяхната възможност за поемане на пациенти да се изготвят график и да се записват часове на пациенти. Целта е лесна проверка на ангажиментите.
В графика има възможност да се записва какъв е типът на прегледа (профилактичен, консултация, вторичен и т.н.), каква манипулация ще бъде извършвана, начален час и т.н.

Обходен лист/Приходи

В Обходен лист се избира кой е пациентът, типът на приема му (свободен, през здравна каса), начинът, по който ще плати извършените прегледи/манипулации/изследвания, с кой лекар е свързано неговото посещение и т.н.
След като бъде създаден Обходния лист на пациента има възможност да се издаде финансов документ на пациента (фактура), а направеното плащане (в брой, по банка или с карта) да се отрази по него. По този начин може да се проследят касова/банкова наличност, както и несъбраните пари от пациента.
Чрез модула могат да бъдат правени различни справки на база Обходните листа, като дневен отчет, амбулатория и лаборатория (какви манипулации/изследвания/прегледи са направени) и т.н.
 

Лаборатория

В този модул могат да се отбелязват всички изследвания, които се числят към различни лаборатории като: Клинична, Микробиология, Генетична, Молекулярна генетика, Спермална. 
За оптималната работа на модула се създават различни типове записи, които представляват резултат от направеното изследване на база взет материал. Изследванията се създават на база услугите вписани в Обходен лист, който се попълва на Регистратурата при всяко посещение на пациент.

Освен самото изследване, в системата се попълва и номенклатурна база за показателите на параметрите в изследванията и спрямо тях системата може да отпечатва хартиено копие за пациента.

Прегледи

В този модул има възможност след извършване на преглед от страна на доктор да се записват документи, свързани с него, като: Направление за препоръчителни изследвания, Амбулаторен картон, Карта за профилактика на бременността, Ехографско изследване (гинекологично или акушерско) и т.н.

Разходи

Чрез модула могат да се отразяват всички разходи, които клиниката прави: по квитанции, касови бележки, фактури и т.н. Чрез модула има възможност да се прави подробен анализ на това какви разходи са направени по типове дейности, като: външни услуги, външни лаборатории, зареждане с медикаменти, консумативи и т.н. 

План за лечение

За всеки пациент може да се дефинира план за лечение, в който да се вписват процедурите, които трябва да бъдат извършвани. Съгласуваният план може да се разпечатва и предава на клиента. Планът за лечение се показва в справката за досие на пациента, за да може да се планират посещенията на клиента и да се вписват в графика от терапевт или рецепция.

Лекари

В системата се вписват лекари, с които системата ще работи, като за всеки се вписва график, клиника по подразбиране в която работи, процент от манипулациите които се дължими и контактна информация. 

Справки

 • Направен оборот по клиника, процедура, лекар за определен период от време.
 • Клиенти, постигнали оборот в определени граници за период от време с възможност за разглеждане на всички процедури по клиент.
 • Клиенти, които за пръв път са посетили клиниката за определен период от време.
 • Дължими суми по доктор за период от време (докторите ще могат да виждат справката само за тях).
 • Досие на клиент.
 • Движение на каса/банка за период.
 • Управление на график/посещения – за разпределяне по терапевти на записаните часове без терапевт.
   

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

Какво споделят за nZoom

Биотрейд България ООД

“Хора, доверете им се! С тях наистина се работи изключително лесно.”

Търговски директор

Йордан Йорданов

Клиенти, които ни се довериха