Направете запитване

Пакетно решение

Фасилити мениджмънт компании

Повече координация и проследяване на заявки с по-малко разход на време и ръчен труд

Основни предизвикателства

 • Координация и проследяване на постъпващите заявки, нуждите на клиентите и графиците на екипите по поддръжка.
 • Часовете за реакция и разрешаване на проблема трудно се проследяват и отчитат към клиенти, особено при корпоративните клиенти, които работят чрез подписване на споразумения за предоставяне на услуга SLA.
 • Поддръжка на технически средства – имате стотици различни обекти, всеки със свое оборудване и специфики, поддръжката и намирането на техническата документация за тях е сериозен проблем за техниците в екипа.
 • Клиентите очакват да получат пълна информация какво се случва с тяхната заявка, по възможност в реално време.
 • Планирането на екипите, графика на работа и разпределението на задачите трудно се обхваща чрез Excel таблици.
 • Трудно се проследява дали периодичната профилактика на техниката е извършена в срок и спрямо изискванията  – изискват се много време и ръчен труд.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Координация - бърза и ефективно разпределяне на задачите по поддръжка и подадените проблеми между екипите с помощта на екран за планиране
 • Намаляване на пропуснати ползи и срокове - винаги навременно известени техници за предстоящата работа чрез мобилно приложение и отчитане на извършеното в реално време.
 • Висока производителност - лесно достъпна през телефона техническа документация за поддържаната техника ще улесни и ускори работата на изпълнителите.
 • Клиентска удовлетвореност - подобрете взаимоотношенията с клиентите си, като им дадете възможност сами да подават през клиентски портал заявки за извършване на работа (с възможност за вътрешнофирмено одобрение), определяне на часовете за реакция и проследяване до къде са стигнали те.
 • Техническа изправност - Автоматично създаване на регулярните задачи по поддръжка.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 5 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 8 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Контрагенти

Системата предоставя модул клиенти с електронно досие на клиентите. Към всеки един клиент се вписва какви услуги му се предоставят и кой е отговорника за услугата.
Клиентите могат да имат множество отговорници. Отговорниците имат възможност през клиентски портал или директно през системата да добавят/вътрешно одобряват заявки. Отговорниците имат достъп само до заявките на фирмата, която представляват.

Обекти

  Клиентите могат да има множество обекти. Всеки един обект има различни характеристики (тип, адрес, работно време и т.н.);

Управление на заявки

Форма за бързо въвеждане на заявка. В заявката има възможност да се сложат различни статуси – чака вътрешно одобрение, одобрена, приета, чака одобрение оферта, в процес на работа, приключена успешно, приключена неуспешно, приключена със забележки. Въз основа на SLA, системата изчислява крайния срок за работа на заявката. Възможност за алгоритмизирано и ръчно назначаване на изпълнители, отговорници, наблюдаващи и вземащи решение по заявките.

Справки

Системата предоставя различни справки за контрол и проследяване на работата по заявките по клиент/офис, служител, по статус, по краен срок. 

Протоколи за извършена работа

Системата генерира протоколи за извършена работа от страна на техниците.

Договори (SLA)

 • Въвеждане на договори и вписване на дата на подписване, на влизане в сила, на подновяване, включени обекти, наемна цена и service charge, постъпкови наеми, индексиране, ангажименти за гаранции и прочее. 
 • Възможност за създаване на анекси със задна дата с промяна на параметрите на договора и издаване на кредитни и дебитни известия спрямо вече издадените фактури. 
 • Генериране на шаблон за договор в Word формат с попълнени данни, чийто общи клаузи да могат да се коригират допълнително спрямо постигнатите договорки. 
 • Проследяване на срокове на валидност и степен на усвояемост на подадени банкови гаранции. 
 • Регистър на Споразуменията за предоставяне на услуги (SLA) – за коя услуга до колко дена/часа трябва да се реагира (евентуално до колко време трябва да се приключи заявката).

Инвентар

 • Описание на инвентара с параметри като гаранция, дата на закупуване, доставчик, цена, специфични параметри спрямо типа на закупения инвентар.
 • Зачисляване на инвентар към служител или място.
 • Вписване на направени обслужвания на инвентара.
 • Досие на инвентара с всички операции свързани по него.

Мобилно приложение

Системата предоставя мобилно приложение, работещо под Android операционна система, чрез което служителите да могат да управляват подадените им заявки или сами да създават заявки. Чрез него могат да одобряват, отказват, задържат заявки, да въвеждат данни от работата по всяка заявка, да прикачат снимки на състоянието „преди“ и „след“, да се създават протоколи за посещение и извършена работа. Чрез системата могат да се изпращат известия към мобилното приложение.

Клиенстки портал

Системата предоставя на контрагентите достъп до клиентски портал. Той дава възможност за въвеждане на заявки, управление и проследяване развитието на съществуващи заявки, както и за директна комуникация с отговорника на обекта.

Финанси и анализ

 • Автоматизирано издаване на периодичните фактури от договори.
 • Следене на плащания по фактури, просрочия, автоматизация на процеса (изпращане на напомняния или повторно изпращане на фактура на настъпил падеж и прочее).
 • Въвеждане и класифициране на разходните фактури спрямо нуждите за финансовия анализ и нуждите за подаването им към счетоводната система.
 • Дефиниране на приходни и разходни пера и тяхна допълнителна аналитичност (например по обекти), центрове (които акумулират приходи или разходи) и бюджети по месеци за приходни и разходни пера.
 • Проследяване на бюджетирано срещу изпълнено.
 • Справка за дължими суми по услуги и клиенти.
 • Справки за сравнение на обороти за два периода.
 • Екран за изпращане на официални писма за напомняне на просрочени фактури с избор на съдържанието на електронното писмо и официалния документ от предварително дефинирани от вас текстове. 
 • Подаване в справочен вид на информация за обема на service charge разходите по типове обекти и цената на усреднена цена на кв.м. за определен период от месеци. 

Склад

Системата предоставя пълнофункционален модул за управление на складовото стопанство с възможност за дефиниране на множество складове, междускладови трансфери, ревизии, партиди, серийни номера и срок на годност на артикулите, запазване на стока и приемо-предавателни протоколи. Складовото стопанство е интегрирано с оперативния модул на системата – например при издаване на протокол за извършена работа и вложени материали, системата може да отчисли от съответния склад изписаните артикули. 

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха