Направете запитване

Пакетно решение

Сервизни организации

Повече сервизни поръчки с по-малко административна бъркотия

Основни предизвикателства

 • Необходимост от бързо и ефективно обслужване на клиентите, което до голяма степен определя тяхната удовлетвореност от предлаганите продукти и услуги и повишава лоялността им. Тази задача е постижима единствено при ясно дефиниран процес за приемане, обработване и приключване на всяка заявка. 
 • Координирането на сервизни екипи, които е необходимо да посетят множество обекти чрез телефонни обаждания и SMS-и може да доведе до пропуски или неспазени срокове.
 • Подаването на навременна обратна връзка на клиентите по отношение на техните заявки изисква време и концентрация.
 • Воденето на заявки за сервиз, последващи протоколи за извършени дейности, следене на гаранционни дейности и финансови документи в различни системи е времеемък и капиталоемък процес.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Координация на всички приемни с централния сервиз – подаване в реално време на поръчки, заявки, статуси
 • Клиентска удовлетвореност - възможност клиентът да проверява в реално време статуса на поръчката си и да се известява при нейното приключване.
 • Правилно планиране на работния процес - проследяване на моментното натоварване на сервизните специалисти и следене на извършената работа от тях за период от време.
 • Проследяемост - история на всички дейности, които са извършвани върху един и същи артикул.
 • Улеснена комуникация с клиентите - възможност за достъп на фирмите, чиито стоки се сервизират гаранционно от сервизното предприятие – електронно отчитане и фактуриране на извършената работа.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 5 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 8 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Досиета на клиенти

За по-добра организация на сервизния процес за всеки един контрагент системата води автоматични досиета, в които се записват всички записи, които са асоциирани към тях. Системата може да разграничава различни типове контрагенти и за всеки един от тях запазва специфична информация, съобразена спрямо Вашите нужди. Допълнително системата поддържа контактна информация за всеки един контрагент – телефон, факс, e-mail, адрес и възможност за асоциирането на множество офиси и лица за контакти.

Досие на машина

Системата поддържа досиета на машините като за всяка се въвежда сериен номер, вид, модел, марка, дата на продажба, дата на монтаж, дистрибутор, гаранционен срок, обект на монтажа (с адрес на съответния обект). В системата могат да се разглеждат и всички документи, които са свързани с конкретната система – заявки за сервизни услуги, протоколи за извършена профилактика.

Гаранционни карти

От системата може да се разпечатва гаранционна карта при попълване на данните за краен клиент, дата на монтаж, служители извършващи монтажа. 
Документът съдържа информация групирана в няколко секции:

 • контрагенти по сделката - за място и дата издаване на гаранцията, дилър осъществил продажбата, лица извършили монтажа, данни за клиента, при когото е монтирано оборудването. 
 • описание на оборудването.

Протокол за извършена профилактика

Документът се попълва при посещение за профилактика на оборудването. Характеристики, които се попълват са: 

 • дата и място на посещение, 
 • направени измервания и вложени части, 
 • служител извършил профилактиката. 

Този документ се въвежда както в централата, така и от всеки един от дилърите извършили обслужване на дадена машина.
На база на извършени профилактики системата може да проследява за отпадане/ удължаване на гаранцията съгласно предварително подадени правила. В следствие на това системата отбелязва дали машината е в гаранция или извън. 
При регистриране на извънгаранционно обслужване има възможност стойността на извършената услуга да бъде фактурирана.

Заявка за сервизна услуга

Заявката за сервизна услуга се въвежда както от служители на фирмата, така и от дилъри. В нея се избира машината, която трябва да бъде обслужвана. От нея системата попълва адреса на обекта, типа и вида на машината, гаранционния ѝ срок. Избира се каква е нуждата от услуга и се описва в свободен текст уточненото с клиента. Вписва се желаната дата и часови диапазон на посещението. Чрез статус на заявката може да се проследи жизнения цикъл на обработка на заявката. 

Складово стопанство

Системата предоставя пълнофункционален модул за управление на складовото стопанство с възможност за дефиниране на множество складове, междускладови трансфери, ревизии, партиди и др.
Като допълнение може да бъде разработен генератор на баркод, който да съдържа информация за марката, модела и серийния номер на артикул. Тази информация ще се подава към етикетен принтер, за да може да се етикетират машините, за които липсва баркод.

Договори/SLA

 • Въвеждане на договори и вписване на дата на подписване, на влизане в сила, на подновяване, включени обекти, service charge, ангажименти за гаранции и прочее. 
 • Генериране на шаблон за договор в Word формат с попълнени данни, чийто общи клаузи да могат да се коригират допълнително спрямо постигнатите договорки. 
 • Регистър на Споразуменията за предоставяне на услуги (SLA) – за коя услуга до колко дена/часа трябва да се реагира (евентуално до колко време трябва да се приключи заявката); 

Мобилно приложение

За сервизните екипи системата предоставя мобилно приложение, работещо под Android операционна система, чрез което служителите да могат да управляват подадените им заявки. Чрез него могат да одобряват, отказват, задържат заявки, да въвеждат данни от работата по всяка заявка, да прикачат снимки на състоянието „преди“ и „след“, да се създават протоколи за посещение и извършена работа. Чрез системата могат да се изпращат известия към мобилното приложение.

Клиентски/дилърски портал

Дилърите имат достъп до системата, като за този достъп не е необходимо закупуване на лицензи. Профилите се създават от фирмата ползвател на системата, която предоставя данните на съответните партньори. Дилърите имат възможност да виждат предоставената им техника, продадената от тях техника, да пускат сервизни заявки, да получават информация за предстоящи профилактики на продадени машини, да създават гаранционни карти, както и да създават сервизни поръчки и следят тяхното развитие.

Билинг

След всяка извършена услуга, която е извънгаранционна и е направена от вътрешен за фирмата техник, се създава продажба в системата, от която може да се издава фактура. Системата разполага с пълнофункционален финансов модул за издаване на фактури, регистриране на плащания, следене на задължения на клиенти и доставчици. 

Интеграция с други системи

Възможност за интеграции с други системи (вътрешни и външни за организацията).

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Адрес Недвижими Имоти АД

“Личният подход и ангажираността, както и желанието да разбере и помогне на клиента, е това, с което ме спечели Юлиян.”

Ръководител "Финансов отдел"

Илиян Илиев

Клиенти, които ни се довериха