Направете запитване

Пакетно решение

Управление на договори

Повече проследимост на събития, свързани с договорите с по-малко пропуснати ползи и изпуснати срокове

В nZoom можете да управлявате вашите сключени договори от тяхното първоначално одобрение през сключените анекси в течение на времето до тяхното изтичане.

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

Ефективно първоначално одобрение

  • Регистриране на „чернови“ на договори, за да е проследим процеса още от етапа преди неговото реално подписване.
  • Описване на ключови харакеристики спрямо договора спестява нуждата да се преглежда всеки път прикачения документ.
  • Създаване на нива и последователност на одобрение спрямо вашия процес с възможност да видите кой, кога, какви забележки и мнение е оставил.

Управление на договори

  • Електронни регистри и описване на всички договори, в които компанията е страна.
  • Възможност за изменения на условията на договора чрез временни споразумения, анекси като системата следи както всеки един подписан документ, така и текущите параметри на договора след неговите изменения.
  • Задвижване на процеси в системата спрямо предмета на договора – автоматично добавяне на събития за регулярни плащания към доставчици, задачи при поети ангажименти от ваша страна свързани с договора и прочее.
  • Включване на билинг модул към сключените договори за изпълнение за проследяване на фактурите издадени спрямо подписаното споразумение.
  • Включване на складово стопанство за проследяване на изписаното и оставащо количество стока по договора.
  • Автоматично напомняне за изтичащи договори.

 

Клиенти, които ни се довериха

Адрес Недвижими Имоти АД

“Личният подход и ангажираността, както и желанието да разбере и помогне на клиента, е това, с което ме спечели Юлиян.”

Ръководител "Финансов отдел"

Илиян Илиев

Какво споделят за nZoom