Направете запитване

Пакетно решение

Адвокатски кантори

Повече спазени срокове и генерирани документи с по-малко усилие

Основни предизвикателства

Предизвикателствата, свързани с ефективната работа на една адвокатска кантора, варират значително спрямо размера на дружеството и неговия фокус. Опитали сме се да ги обобщим и генерализираме, но ако не виждате Вашия казус тук – обадете ни се или ни пишете да го обсъдим:

 • Невъзможност да се проследи работата на сътрудниците в кантората – колко са ефективни, какви задачи са им възложени, докъде са стигнали. Бавен и неефективен процес по изготвяне на отчети към клиенти и фактуриране – може да се стигне до няколко човекодни месечно с активна комуникация между административното лице и клиента.
 • Проследяване на документи по дела и клиенти. В най-добрия случай всичко е подредено във файлов сървър и всеки един клиент си има отделна папка. С нарастване на поръчките, годините и клиентите тази системата става все по-сложна за ориентация и времеотнемаща за поддръжка.
 • Контролът на срокове за обработка, дати на дела, версии на един и същи документ е трудно осъществим и обикновено всеки сам намира решение на казуса.
 • Загуба на време за писане на еднотипни документи или създаване на документи от нулата вместо да се използва вече направеното по друг клиент или поръчка.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Пълна история на взаимоотношенията и проследимост на работата по клиенти и дела.
 • Автоматизиран процес на отчитане и фактуриране на извършената работа по различни задачи (билинг система).
 • Регистриране и проследяване на дела, тяхното развитие, документи свързани с тях и извършваната работа.
 • Генериране на документи от бланкови документи – искания, пълномощни, отчетиОбщ календар за предстоящи дела, срещи и други събития.
 • Досиета на служители, планиране на нужните обучения, квалификации, отсъствия, оценка представяне.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 4 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 50€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

 • 10 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Документооборот

Регистриране на всички входящи и изходящи документи, проследяване на срокове и валидност, както и насочване към отдели и служители.

Търговски процес/Запитвания

В системата се водят всички запитвания и потенциални възможности за сделки от страна на клиенти. Възможност за проследяване на най-добрите източници на нови клиенти, причини за отказ и прочее.

Задачи и отчитане

В системата се въвеждат задачи от клиенти и се разпределят към отговорните адвокати за изпълнение. Може да се планира необходимото време и по него да се приоритизират задачи. По дефинираните ставки се генерират отчети към клиенти.

Билинг по дела

Системата може да създава отчети към всички клиенти и спрямо тях - да генерира и фактури.

Договори

В системата се вписват подписаните с клиентите договори, като спрямо условията по тях могат да се издават фактури и да се изпращаткъм клиента.

Поръчки/дела

В системата се регистрират всички консултантски проекти / поръчки и дела, които фирмата води за своите клиенти. За всеки един източник на приход се дефинира поръчител, описание, срок за изпълнение и начин на заплащане – фиксирана сума или часова ставка.

Разходи по дела

Спрямо генерираните отчети се изчислява какви разходи има по дадено дело. За всеки един клиент на адвокатските услуги, за който са въведени отчетите може да се създава отчет към клиента. Отчетите към клиенти (след одобрение от страна на клиента) могат да бъдат фактурирани. Самите отчети могат да се генерират и коригират като отчетено време и описание от потребители със съответните права преди да се изпратят към клиента.

Финансов модул

В системата могат да се генерират и изпращат фактури към клиенти на база периодични такси, извършени услуги и направени разходи. Могат да се следят плащанията по тези фактури, да се създават погасителни планове при просрочени задължения и следене за тяхното спазване. Следят се дължимите суми, несъбраните суми по давността им и има масово изпращане на официални персонализирани писма на некоректните компании. Водене на каси и банкови сметки и проследяване на салдата по тях и справка за финансовия поток в организацията за определен период от време.

Търговски процес/Оферти

На база проведени срещи и въведени в системата запитвания се създават оферти, които лесно могат да се управляват чрез различни статуси – обработени, изпратени при клиента, одобрени, отхвърлени и прочее, както и да се следи тяхното изпълнение.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 40€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 50€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Адрес Недвижими Имоти АД

“Личният подход и ангажираността, както и желанието да разбере и помогне на клиента, е това, с което ме спечели Юлиян.”

Ръководител "Финансов отдел"

Илиян Илиев

Клиенти, които ни се довериха