Направете запитване

Пакетно решение

Счетоводни предприятия

Повече контрол и проследяване на срокове с по-малко време и разходи

Основни предизвикателства

Над 90% от разходите на едно счетоводно предприятие се формират от възнаграждения, осигуровки и други пряко свързани с персонала разходи. Това прави работният ден на един счетоводител активът, чиято употреба трябва най-много да се проследи и оптимизира. Тук намираме и най-големите предизвикателства в бранша:

 • Трудности при прехвърлянето на обслужването на една фирма от един служител на друг, поради продължителен болничен или напускане.
 • Времеотнемащо фактуриране на месечните такси при по-голям брой клиенти може да стигне до 2-3 дена работа.
 • Многократно подаване на една и съща информация към клиентите, поради лоша организация от тяхна страна.
 • Грешки при подготвяне на трудови договори или освобождаване на служители на клиентите поради лоша и ненавременна информация.
 • Трудно проследяване на изпълнението на регулярните счетоводни ангажименти към клиентите при по-големи счетоводни къщи.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Лесно каталогизиране и намиране на информация за клиентите.
 • Улеснено и автоматизирано проследяване на задачите по тяхното обслужване.
 • Спестяване на време и пари при месечно фактуриране и/или билинг (с опция и за цялостна автоматизация на процеса, която на практика отнема 0 минути).
 • Управление и анализ на времето, необходимо за обслужване на всеки един клиент.
 • Улеснена комуникация с клиентите - канал за Вашите клиенти за подаване на задачи и получаване на информация.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 6 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+2500€ еднократна такса

 • 10 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Досие на клиент

Включва регистри на клиентите и тяхно административно и счетоводно досие. Има възможност за прикачване на сканирани документи към досието. За всеки един клиент се отбелязват отговорниците от страна на счетоводната къща – ТРЗ, счетоводство, главен отговорник.

Регулярни и извънредни задачи

Системата създава автоматично периодични задачи, които назначава на съответния отговорник спрямо отметките, които са отбелязани в неговото досие. Всеки един ангажимент има краен срок и предупреждава по мейл при неговото наближаване и просрочване. Служителите виждат на първия си екран списък с неприключени задачи в системата. Намалява грешките, подобрява видимостта на процеса и прогреса на работа. 

Входяща/изходяща поща и документооборот

Системата поддържа всички необходими регистри на документи, свързани с воденето на документооборота във фирмата, регистрира се входяща и изходяща поща, насочва се към отдели или служители, следи се срок за обработка и срок на валидност. Намалява значително времето, отделяно от служителите в търсене на конкретна информация.

Отчитане на време

Отбелязване на извършената работа във връзка със счетоводното обслужване на клиентите. Статистики по клиенти, служители, проекти – в подробности и графично пресъздаване на резултатите. Дава ви ясна представа какъв ресурс изразходвате за клиентите и дава солидна основа за предоговаряне на месечните си такси с тях.   

Ревизии/проверки и друга „проектна“ работа

Проследяване на етапите на процеса по управление, контрол и отчетност на постъпили искания за предоставяне на документация, било то от държавни институции или частни искове. Предимство при водене на този тип проекти в системата е навременното изготвяне на изискуемата документация, лесно делегиране на задачи на един или повече изпълнители, ясна проследимост на изпълнените задачи и прозрачност при отношенията с клиентите по изпълнението на поетите ангажименти във всеки етап на развитие на проектите.

Клиентски портал

Вашите клиенти получават име и парола, генерирани от Вас, с които могат да влизат в част от системата и да имат достъп само до техните записи в нея. Допълнително могат да подават заявки за изпълнение на различни задачи, както и да попълват форми за назначаване на нови служители или освобождаване на стари. При приемането и приключването на тези заявки от Ваша страна, клиентът получава автоматична обратна връзка под формата на мейл с кратък коментар от служителя изпълнил задачата. Това води до повишение на клиентската удовлетвореност и намаляване на грешките от предаване на информация по телефона.

Регулярно фактуриране и билинг

Сключените договори за абонаментна счетоводна поддръжка могат да се въвеждат в системата и да се настрои периодиката на издаването на фактурите по тях. Системата автоматично или след одобрение създава фактура, създава PDF и я изпраща на лицата за финансов контакт от страна на съответния клиент. Намалява или изцяло премахва времето, необходимо за издаване на месечните фактури. Експорт към основни счетоводни продукти (Ажур L, Бизнес Навигатор, Микроинвест) . Следене на плащания, изпращане на известия на клиенти при просрочия. Модулът не е и няма да бъде Н-18 сертифициран, предлага се само при липса на касов апарат.  

Модул човешки ресурси

Досие на служител, отпуски, болнични.

Модул човешки ресурси (разширен)

nZoom не е ТРЗ система за изчисляване и изплащане на заплати, но извън това може да предостави пълния набор от инструменти за управление на човешкия капитал на една компания като:
- добавяне на документи към досието на всеки служител
- управление на отпуски и болнични с възможност за минаване през нива на одобрение. 
- управление на физически / цифров инвентар, ползван от служителите. 
- поддържане на база данни с кандидатите за работа, възможност да се следи прогреса на всеки един кандидат. 
- електронна форма за подаване и одобряване на командировъчни.

Проследяване търговски процес

Подобрява организацията и като следствие увеличава успеваемостта при придобиване на нови клиенти, както и коректното и професионално изпълнение на поети ангажименти към текущи клиенти и партньори. Възможност за проследяване на най-добрите източници на нови клиенти, причини за отказ и прочее.

В системата има модул за вписване на запитвания, задачи, протоколи от срещи с клиентите, оферти.  В документите има възможност за детайлно описание на темите, обсъждани с клиента, както и възможност при поет ангажимент с краен срок, системата автоматично да създаде задача за изпълнение. На база проведени срещи и въведени в системата запитвания се създават оферти, които се управляват лесно чрез различни статуси – обработени, изпратени при клиента, одобрени, отхвърлени и прочее, както и да се следи тяхното изпълнение. Въз основа на въведената информация, чрез запитвания, задачи, протоколи от срещи и оферти, системата дава възможност да се правят различни справки – на одобрени / неодобрени оферти, срок за обработка и прочее.

 

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Тангра - АВ ООД

“БГСервиз са невероятно подкрепа за нас! Благодарим за над 20-те години съвместна работа и се надяваме на още 80 такива. ”

Търговски директор

Иван Армянов

Клиенти, които ни се довериха