Направете запитване

Пакетно решение

Електронна търговия

Повече обороти с по-малко ръчна работа

Основни предизвикателства

 • Вписване по два и дори повече пъти на една и съща информация губи време и дава възможност за допускане на неприятни грешки.
 • Липса на връзка между онлайн магазина, складовата система, логистиката (външна компания) изисква наемането на цели екипи, които да обработват ръчно данните.
 • Липсата на синхронизация между наличността и отделните канали на продажба може да доведе до продажба на един артикул по няколко пъти, разочаровани клиенти, да се създаде излишна работа на отдела по обслужване на клиенти.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Интегрираност - единно място за управление на продуктите и подаването им към множество канали за продажба, логистичен доставчик, фулфилмънт център – където ви е необходимо.
 • Ефективност - подаване на различна информация, описание, цени спрямо вашия начин на работа и алгоритми.
 • Свързаност - интеграция с различни системи за получаване на данни за продажби – насочени към клиенти платформи като Shopify, Etsy или електронни магазини с отворен код.
 • Лесна проследяемост и на наличности - пълнофункционална система за складово стопанство или производство спрямо начина Ви на работа.
 • Увеличение на потреблението и оптимизация на складови наличности - с алгоритмизирани предложения за поръчка на стоки и материали въз основа на историческа информация 
 • Спестяване на време от обслужване на клиенти и повишена клиентска удовлетвореност.

 

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 3 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

 • 5 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Складово стопанство

 • Дефиниране на неограничен брой складове, като склад може да бъде дефиниран и даден обект
 • Планиране на складово стопанство на база следене на наличности и тяхното потребление

Финансов модул

 • Регистриране на всички приходни и разходни документи.
 • Анализ на направените разходи и приходи по пера.
 • Следене на банкови и касови наличности.

Интеграции и автоматизации

 • Интеграция с различни системи за получаване на данни за продажби.
 • Следене на наличности и автоматично предлагане на количество за поръчка на база вътрешнофирмен алгоритъм.

Производство

Номенклатурна база за материали, суровини, консумативи, операции, полупродукти и продукти, машини, работни места, типове служители. Системата позволява проследяването на целия производствен цикъл.

Регистрация на пациенти

Основната цел на модула е създаване на регистър на всички пациенти на клиниката, в който да може да се описва необходимата информация за всеки пациент (имена, ЕГН, данни от лична карта, данни за контакт, данни за партньор,кръвна група, диагноза и т.н.).
След като бъде създаден такъв регистър на пациента и на база обвързаността му с описаните по–долу модули системата, може да покаже пълна справка за досието на този пациент, а именно освен първичните данни - колко пъти е посещавал клиниката, през какви прегледи е преминал, какви препоръчителни изследвания е необходимо да направи, какви манипулации и/или изследвания са му правени.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха