ЕЛЕКТРОННО ДЕЛОВОДСТВО / ДОКУМЕНТООБОРОТ

Zoom предлага богата функционалност за организация на фирмения документооборот и възможност бързо и лесно да оптимизирате използваните от вас документни шаблони и да съкратите времето, необходимо за обработка и ревизия на документи.

Възможностите, които системата предлага, включват:

 • Електронизиране на цялото деловодство на компанията
 • Създаване на електронно досие на клиентите на всеки един контрагент.
 • Автоматично водене на дневници на входящата и изходящата поща.
 • Лесно създаване на връзки между входящ и изходяща кореспонденция.
 • Сортиране и търсене на документите по атрибути и в съдържанието на файловете.
 • Контрол върху правата на потребителите за достъп и редактиране на документите и възможност за съхраняване и проследяване на предишни версии.
 • Система за виртуално движение на документа за преглед, ревизия и одобрение.
 • Генериране на стандартизирани документи по предварително дефинирани и въведени в системата шаблони.
 • Бързо създаване на нови документи на база съществуващи (например трансформиране на оферта в договор).
 • Възможност за работа на няколко езика.
 • Възможност за запазване на коментари към документите за лесно проследяване на вътрешната комуникация.

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda