Направете запитване

Пакетно решение

Вътрешен контрол и одит

Повече спазени стандарти и процедури с по-малко човешки и финансов ресурс

Спазването на стандартните и процедурите в една компания е сигурен път към нейното стабилно развитие. Без значение дали става въпрос за вътрешни правила или такива, свързани със спазване на международно признат стандарт или законова рамка.

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

nZoom организира и проследява целия контролен път на съответствие:

  • График на вътрешен и външен одит
  • Регистри на отчетите от направените проверки
  • Проследяване на процеса по отстраняване на намерените несъответствия в реално време – отговорници, употребени ресурси и вложено време
  • Контрол на версииите на документацията и тяхното обновяване
  • Планиране и контрол на обучението по въвеждането на нови процедури или версии на процедури (особено актуални в производствения процес)
  • Възможност за проследяване на историята на промените по всеки един запис в системата – пълен одит на промените с дата, час, изпълнител и направени корекции.
  • Възможност за автоматичен анализ на данните от конкретния период, спрямо минали такива с цел да се установят потенциални нарушения спрямо правилата.

Какво споделят за nZoom

Тангра - АВ ООД

“БГСервиз са невероятнa подкрепа за нас! Благодарим за над 20-те години съвместна работа и се надяваме на още 80 такива. ”

Търговски директор

Иван Армянов

Клиенти, които ни се довериха