Направете запитване

Пакетно решение

Управление на качеството

Повече спазени изисквания за управление с по-малко усилие

nZoom е съобразена с изискванията на ISO 9001:2000 за управление на качеството. Използвайки възможностите на системата в ежедневната си работа, потребителите без допълнително усилие генерират входящи и изходящи номера, вписват създадените документи в съответните регистри и автоматично попълват различните ISO дневници. nZoom създава дневниците и отчетите, залегнали в ISO политиките на съответната компания и от служителите се изисква единствено да ги разпечатат.

Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

  • Автоматични регистри и идентификация на записите
  • Проследимост на връзките между записите
  • Проследимост на процеси и действия по процеси
  • Стандартизиране на изходящия документооборот чрез актуални бланки
  • Документация на ключовите процеси спрямо съответния стандарт (инциденти, производствени протоколи, обратни връзки…)

Какво споделят за nZoom

БЧК

“Благодарение на nZoom работата ни се улесни и времето за справки и анализ се намали многократно.”

главен експерт Водно спасителна служба

Марио Бързачки

Клиенти, които ни се довериха