Специализирани услуги и
софтуерни решения

Който има желание, намира начин!

Тази мисъл лежи в основата на нашата ценностна система като компания. Когато поставиш въпроса „Как да го направя?“, а не „Защо няма да се получи?“, често крайният резултат може да надмине първоначалните очаквания. Успешните примери за специфични решения варират от система за управление на молове, създадена преди повече от 10 години и съперничаща си
по функционалност с големите световни решения, до иновативно решение за създаване на доклади за оценки на активи без аналог в практиката.

Основни предизвикателства

Начинът по който nZoom е проектиран и множеството вече разработени модули ни помагат да намерим правилното решение в много заплетени случаи. Възможността за връзки с различни системи, изработката на мобилни приложения и клиентски портали помагат да покрием
огромен диапазон от бизнес нужди.

Разбира се, nZoom не може да бъде подходяща система във всички възможни случаи. Ако Вашата задача попада в тази категория, бъдете сигурни, че мотивирано ще откажем да дадем оферта и при условие че познаваме подходящ от наша гледна точка партньор, ще ви
предоставим неговите контакти.

Затова най-сигурният начин да установим до колко можем да бъдем полезни, е да се свържете с нас и да ни разкажете за Вашата нужда или да ни я изпратите по мейл.

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda