ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Събиране на вземания

Фирмите за събиране на просрочени вземaния и ЧСИ ежедневно обработват голямо количество информация по различни случаи. За да организират по-добре бизнеса си, те имат нужда от опростен и изчистен софтуер със следните възможности

Основни предизвикателства

Ключът към рентабилността на фирмите за събиране на вземания е автоматизацията. Работи се с големи обеми от данни – повечето от тях генерирани от различни системи, чиято ръчна обработка отнема много човекочасове и свързаните с тях неточности и грешки.

 • Липса на автоматизация на приемането на нови случаи от корпоративните клиенти прави обработката на всеки седмичен / месечен файл борба с Excel и възможности за допускане на грешки
 • Отчитането на извършената работа или в конкретни случаи подаване на седмични и месечни файлове към централния кредитен регистър изисква много ръчен труд, в най-добрия случай използване на малки програмки или скриптове
 • Трудно проследяване на цялостната история на даден длъжник, особено когато той е такъв по няколко различни клиента и съответно може да е разпределен към различни служители
 • Невъзможност да се съберат на едно място всички действия предприети от различни служители за събиране на едно вземане
 • Excel или Word базирано проследяване на заведените дела е изключително ограничена система с много възможности за проблеми при инцидентно изтриване на колони, формули, връзки между записите

Защо да ни изберете?

 • Спестявате огромно количество ръчен труд чрез автоматизация на входа и изхода на информацията. Без значение дали говорим за Excel файлове, директни връзки с други информационни системи или подаване на структурирани текстови документи
 • Автоматично създаваме и водим досие на всеки един длъжник като по този начин елиминираме двойната работа по събиране на информация за едно и също лице и виждате на едно място всички действия и дела предприети спрямо него
 • Улесняваме процес по софт събирането на вземанията чрез отбелязване на следващи стъпки, направеното до момента, автоматично генериране на официални писма и покани
 • Без значение дали водите 5 или 5000 дела – системата ще ги класифицира, проследява, генерира автоматично документите необходими по инстанции, следи приходите и разходите по тях

Как постигаме този резултат?

 • Персонализиране на юридическа информация за клиентите
 • Пълна информация и проследимост на всички продукти използвани от клиент
 • Дигитализация документооборот – търсене, проверка, контрол на сроковете
 • Управление дела с фази и задачи
 • Генериране на документи по шаблони
 • Регистриране на действия по софт кълекшън – проведени телефонни разговори, изпратени автоматично от системата писма, SMS-и
 • Автоматично ежедневно начисляване на наказателна лихва по дело
 • Вписване на общите суми или постъпилите и платени суми за определен период от време. Разпределение на плащанията по пера
 • Комплект от анализи за общите суми или постъпилите и платени суми за определен период от време

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda