ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Производство и дистрибуция козметика, добавки, фармация

Основни предизвикателства

 • Трудно управление на складовото стопанство и проследяване на нужните материали, изтичащи срокове на годност
 • Необходимост за поддържане на подробна документация на производствения процес изисква време и постоянство
 • Трудно проследяване на партиди на вложените съставки за всяко едно производство
 • Затруднено проследяване на взаимоотношенията с ключовите лекари, фармацевти
 • Трудно планиране на маршрутите на търговците и проследяване на тяхното изпълнение
 • Проследяване и отчитане на разходи медицински представители, предадени и раздадени мостри и рекламни материали е трудоемък и бавен процес

Защо да ни изберете?

 • Лесно планиране на производство и склад спрямо планове за продажби и заявки
 • Автоматично изготвяне на документацията по производството надвишаващ изискванията на стандарти от ранга на Good Medical Practices (GMP)
 • Класификация, описание и електронно досие на всяко едно лице или място, което ще бъде планирано за посещение от страна на медицинските / търговски представители
 • Лесно планиране на седмичните посещения разпределени на представителите, разпределени по лъчове и клас на клиентите
 • Възможност на представителите да отчитат лесно разходи, посещения, дадени рекламни материали и мостри
 • Пълен анализ на работата на представителите, производството, продажбите

Как постигаме този резултат?

 • Планиране на производството на отделните типове продукти спрямо срока за изпълнение
 • Създаване на заявки за производство от изходни документи, в които са договорени параметрите за изпълнение на поръчките
 • Възможност за задаване на капацитет на отделните цехове и следенето на тяхната заетост
 • Всеки един лекар / аптека има електронно досие с телефони за връзка, специалност, работно време, допълнителни данни за неговата практика, класификация
 • Отбелязване на медицински представители отговорни за дадения контрагент
 • Всички посещения и задачи, които са извършвани при даден лекар / аптека ще бъдат налични за разглеждане в неговото досие
 • Райониране и планиране – Дефиниране на районите, на които се разделя страната и дефиниране на маршрути (лъчове) в рамките на тази райони
 • Управление и планиране дейностите на медицинските представители за управление и вписване на планирани и непланирани посещения и постигнатите резултати
 • Анализ на активностите с контрагента
 • Активност на аптеки / лекари
 • Следене и анализ на постигнатите резултати на всеки един медицински представител

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda