ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Фасилити мениджмънт компании

Основни предизвикателства

Предизвикателствата пред компаниите от бранша са свързани с координацията и проследяването на постъпващите заявки, нуждите на клиентите и графиците на екипите по поддръжка. Като добавим планираните посещения, ангажиментите за спазване на срокове за реакция (без да навлизаме в дълбочина в техническата поддръжка на оборудването по места) обемът информация се увеличава застрашително.

 • Часовете за реакция и разрешаване на проблема трудно се проследяват и отчитат към клиенти, особено при корпоративните клиенти, които работят чрез подписване на споразумения за предоставяне на услуга SLA
 • Поддръжка на технически средства – имате стотици различни обекти, всеки със свое оборудване и специфики, поддръжката и намирането на техническата документация за тях е сериозен проблем за техниците в екипа
 • Клиентите очакват да получат пълна информация какво се случва с тяхната заявка, по възможност това да се случва в реално време
 • Планирането на екипите, график на работа и разпределението на задачите трудно се обхваща чрез Excel таблици
 • Трудно се проследява дали е извършено в срок и спрямо изискванията периодичната профилактика на техниката – изисква се много време и ръчен труд

Защо да ни изберете?

 • Бърза и ефективно разпределяне на задачите по поддръжка и подадените проблеми между екипите с помощта на екран за планиране
 • Винаги навременно известени техници за предстоящата работа чрез мобилно приложение и отчитане на извършеното в реално време
 • Лесно достъпна през телефона техническа документация за поддържаната техника ще улесни и ускори работата на изпълнителите
 • Подобрете взаимоотношенията с клиентите си като им дадете възможност сами да подават през клиентски портал заявки за извършване на работа (с възможност за вътрешнофирмено одобрение), определяне на часовете за реакция и проследяване до къде са стигнали те
 • Автоматично създаване на регулярните задачи по поддръжка

Как постигаме този резултат?

 • Електронни досиета на клиентите
 • Каталогизиране и управление на подписаните договори и условията по тях
 • Регистриране и описание на поддържаните обекти, техника към тях
 • Разписване на плановете за регулярно обслужване на техника, времена за реакция при инциденти
 • Създаване на заявка за услуга, чийто параметри за изпълнение се извличат автоматично от договора (срок за приемане/изпълнение/приключване, отговорници и прочее)
 • Преминаване през различни статуси
 • Автоматично връщане на информация за прогреса на изпълнение на всяка задача към клиента
 • Автоматично създаване на задачи спрямо плана за поддръжка на оборудването на клиентите
 • Лесен и интуитивен начин за пускане на заявка за извършване на услуга
 • Следене прогреса на поставените задачи
 • Възможност за комуникация чрез мини форум по конкретна заявка
 • Създаване на заявки, проследяване на прогреса на всяка една от тях
 • Одобрение на заявки
 • Отчитане на извършена работа по задачи и през Android базирано мобилно приложение

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda