РЕШЕНИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Корпоративната среда е мястото, където дигитализацията и автоматизацията жънат най-
големи успехи. Причината лесно може да се установи – ако спестим 5 минути като улесним
дадена операция, при много операции и потребители спестяванията лесно могат да нараснат
до стотици, а с времето и хиляди човеко часове. Съответно възвръщаемостта от инвестицията
(ROI) е много висока.

КАКВИ ВАШИ ПРОБЛЕМИ РЕШАВАМЕ

Нашата „специализация“ е в казусите, касаещи координация на множество хора или различни екипи, проследяване на спазването на процедурите, интеграция на данни от и към различни системи

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обединихме формите и процесите, свързани с управление на човешки ресурси в една система, която да подпомогне HR отдела на една компания да върши по-ефективно и прозрачно работата си.

ДОКУМЕНТООБОРОТ

nZoom предлага богата функционалност за организация на фирмения документооборот и възможност бързо и лесно да оптимизирате използваните от вас документни шаблони и да съкратите времето за обработката и ревизията им.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

В nZoom можете да управлявате вашите сключени договори от тяхното първоначално одобрение през сключените анекси в течение на времето до тяхното изтичане.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ (CRM)

nZoom може да бъде настроен като пълнофункционална CRM система за управление на търговските процеси, маркетинг, грижа за клиента и техническа поддръжка. Софтуерът.

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАЦИЯ

Електронната администрация става все по-популярна и тази тенденция се засили по време на COVID-19 пандемията. Тя може да обединява някои от останалите ни корпоративни решения, както и да помогне в цялостното управление на процесите във фирмата.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОДИТ

Спазването на стандартните и процедурите в една компания е сигурен път към нейното стабилно развитие. nZoom организира и проследява целият контролен път на съответствие свързани с вътрешни правила или международни стандарти.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТОТО

nZoom е съобразена с изискванията на ISO 9001 за управление на качеството. nZoom създава дневниците и отчетите, залегнали в ISO политиките на съответната компания и от служителите се изисква единствено да ги разпечатат.

НАЧИН НА РАБОТА

Типичният сценарий при работата ни с корпоративни клиенти е да се запознаем във връзка с
решаване на малък конкретен проблем. По време на първата (kick-start) среща за обсъждането
на вариантите за разрешаването му, обикновено добавяне още няколко решения тип „бърза победа“.
Следва спецификация на решението, анализ на връзките му с други системи, прототипиране
(ако се налага) и разработка. Готовият резултат се проиграва в тестови сценарии и при успех
следва миграцията на данни, обучение и поддръжка.

KICK-START
СРЕЩА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ПРОЦЕСИ
РЕСУРСИ

РАЗРАБОТКА НА
СИСТЕМАТА

МИГРАЦИЯ НА
ДАННИ

ОБУЧЕНИЯ И
ПОДДРЪЖКА

KICK STARTСРЕЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИРЕСУРСИ РАЗРАБОТКА НАСИСТЕМАТА МИГРАЦИЯ НАДАННИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДДРЪЖКА

ЦЕНИ

Цените на решенията са пряко свързани с размера на Вашия бизнес и процесите, които обхваща

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda