ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Логистични компании

Основни предизвикателства

Ако можем да опишем с една дума работа на логистичните компании, то тя би била „динамика“ . Условията, изискванията, нуждите могат да се променят многократно в рамките на една поръчка, а законовите изисквания налагат поддържането на изрядна документация

 • Изключително важната информация за извеждане на рентабилност на конкретни курсове и по клиенти често не може да бъде изведена поради независимото вписване на разходи и приходи
 • Координация на взетите поръчки, влекачите които ще ги изпълняват, служителите отговорни по товарене / разтоварване е поредица от непрекъснати телефонни разговори
 • Липса на навременен анализ на разходите за ремонт и поддръжка на превозните средства
 • Трудно поддържане на цялата необходима документация свързана с дейността

Защо да ни изберете?

 • Получавате анализ на рентабилността по курсове и доставчици след въвеждането на отчетите на разходите от курсовете, за да знаете към кои поръчки ще се насочите
 • Проследявате с един поглед прогреса на отделните транспортни заявки и улеснете тяхното фактуриране
 • Улеснете проследяването на поддръжката на автопарка чрез електронно досие на всяко едно превозно средство и известяване на изтичането на застраховки, технически преглед и прoчее
 • Подредете и намирайте лесно документацията, свързана с дейността
 • Улеснено генериране на шаблонни документи

Как постигаме този резултат?

 • Проследяване на фактуриране и плащане на заявките за транспорт
 • Заявяване и одобрение на разходи
 • Автоматично „закачане“ и разпределяне на разходите за курсовете по заявки
 • Анализи на направените разходи за период и транспортно средство
 • Регистриране на заявки за транспорт, промените по тях, разпределяне на влекачи и ремаркета по тях
 • Каталогизиране и проследяване на необходимите документи за дейността
 • Следене и известяване за крайни срокове и подновявания
 • Регистриране на всички транспортни средства с техните характеристики – марка, модел, дата на закупуване
 • Вписване и следене на датата на валидност на винетка, гражданска отговорност, каско, данъци, технически преглед. Автоматично напомняне при изтичане на сроковете
 • Проследяване на заетост на влекачи, ремаркета и шофьори спрямо разпределението им по заявки
 • Анализ на направените разходи по поддръжка и ремонти спрямо изминатите километри

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda