ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Електронна търговия

Основни предизвикателства

COVID 19 епидемията постави в изключително трудна ситуация много бизнес сегменти, но електронната търговия не е един от тях. Тук предизвикателствата не са свързани с намаляването на обороти, а по-скоро с необходимостта да се оптимизират процесите, автоматизира комуникацията между различните системи които се използват, да се елиминират човешките грешки

 • Вписване по два и дори повече пъти на една и съща информация губи време и дава възможност за допускане на неприятни грешки
 • Липса на връзка между онлайн магазина, складовата система, логистиката (външна компания) изисква наемането на цели екипи, които да обработват ръчно данните
 • Липсата на синхронизация между наличността и отделните канали на продажба може да доведе до продажба на един артикул по няколко пъти, разочаровани клиенти, да се създаде излишна работа на отдела по обслужване на клиенти

Защо да ни изберете?

 • Единно място за управление на продуктите и подаването им към множество канали за продажба, логистичен доставчик, фулфилмънт център – където ви е необходимо. Възможност за подаване на различна информация, описание, цени спрямо вашия начин на работа и алгоритми
 • Възможност за интеграция с различни системи за получаване на данни за продажби – насочени към клиенти платформи като Shopify, Etsy или електронни магазини с отворен код
 • Пълнофункционална система за складово стопанство или производство спрямо начина ви на работа
 • Алгоритмизирани предложения за поръчка на стоки и материали въз основа на историческа информация и планирано увеличение на потреблението и срокове на доставка спестява време и оптимизира складовите наличности
 • Широк диапазон от стоки с техните специфики

Как постигаме този резултат?

 • каталогизиране на всички документи за продукта и бърз достъп до всеки един от тях
 • опис на количествени и качествени параметри за продукта

 • интеграция с различни системи за получаване на данни за продажби
 • следене на наличности и автоматично предлагане на количество за поръчка на база вътрешнофирмен алгоритъм
 • дефиниране на неограничен брой складове, като склад може да бъде дефиниран и даден обект
 • планиране на складово стопанство на база следене на наличности и тяхното потребление
 • регистриране на всички приходни и разходни документи
 • анализ на направените разходи и приходи по пера
 • следене на банкови и касови наличности

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda