Направете запитване
Logo

Успешната история на БЧК

Photo

За БЧК

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Горди сме, че допринесохме към ефективността на организацията и в долните редове ще Ви разкажем как точно се случи това.

 

Как започна партньорството ни и какви предизвикателства стояха пред нас

В България има над 2500 водни спасители. И техните досиета се съхраняват от БЧК. Преди интеграцията на nZoom това се случваше или изцяло на хартия – в картонени папки и по листчета, или в Excel таблици. Както обикновено става при тези методи, по-скоро се е създавал хаос, отколкото ред.

Необходимостта от обобщена информация, както  по региони, така и за цялата страна относно издаваните от Водноспасителната служба /ВСС/ документи, изсикваше нов метод за събирането им, архивиране и използването им за справки, отчети и цялостен анализ на дейността за определен интервал време. Необходим бе лесен достъп до цялата база данни, както от всички щатни специалисти по водно спасителна дейност в Областните служби на БЧК, така и от контролните органи, при техни досъдебни производства. В тази връзка с нас се свърза Марио Бързачки – главен експерт Водно спасителна служба.

  Той беше припознал нуждата от интелигентно управление на процеса на обработка и съхранение на документите на водните спасители в България. И тук дойде нашата част.

 

Какво решение изготвихме специално за тях

Всички спасители в България периодично подлежат на изпити – могат да са за открити водни площи и морета, за плувни басейни и аквапаркове или и за двете. Изпитите са разпределени по 28-те области в страната. Тази информация се съдържа в индивидуален талон за всеки спасител. За БЧК създадохме система, в която да регистрират талоните - по номер, име на човека, давност, покрити нормативни изисквания.

 

Какви са резултатите от внедряването на nZoom за компанията

С въвеждането на nZoom за ВСС при БЧК стана възможно:

  • Сигурно съхранение на данните на спасителите.
  • Лесна проследяемост на наличната информация, срокове и изисквания.
  • Намалено време за обработка на документацията.
  • Лесно навигиране през хилядите досиета и извличане на необходимата информация за минимално време.

 

Внедряването на nZoom за БЧК е един от нашите про боно проекти. Възхищаваме се на доброволчески организации като тях и се надяваме, че сме направили своя принос към техния труд. Ако искате и Вие да ги подкрепите, можете да го направите тук https://www.redcross.bg/donations.

 

Още успешни истории

Logo
Успешната история на ЕйАрЕс

Като лидери на пазара в своята област клиентът ни ЕйАрЕс имаха нужда от решение, което не само да управлява сложните им организационни процеси, но и да им даде конкурентно предимство.

Logo
Успешната история на Биотрейд

Компанията е лидер на пазара в своята сфера, а лидерите знаят, че конкурентноспособността е свързана с добра организация и дигитализация.