ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Строителни компании

В зависимост от размера и разбирането на мениджмънта на една строителна компания, nZoom може да е софтуерно решение, което да управлява и автоматизира различни части от техните бизнес процеси

Основни предизвикателства

Спрямо размера и административния капацитет на строителната компания можем да предложим различни класове решения – от подреждане на документацията за един обект и възможността за бързи справки и лесно намиране / архивиране на необходимата информация на обекта, до пълноформатно решение по проследяване на целия оперативен, материален и финансов поток свързан с изпълнението на обект. Пълнофункционалното решение изисква отделяне на екип, който да работи основно със системата заради тежкия анализ на обектови дейности, необходими още на етап офериране, който не може да бъде автоматизиран

 • Трудности при каталогизирането и намирането на документацията по обекта и задачите свързани с него
 • Времеотнемаща подготовка на „стандартни“ документи, свързани с отчитането и документацията на обекта
 • На практика невъзможност за проследяване на преразход на материали по обекти до неговото приключване, когато вече трудно могат да бъдат взети мерки
 • Необходимост от многократно въвеждане на една и съща информация – данните от КСС за офертата не се прехвърлят към складовото стопанство, дейностите по договор не се съпоставят автоматично с отчетите или актуването по проекта

Защо да ни изберете?

 • Спестете време чрез подредена и при възможност автоматично генерирана спрямо въведените бланки документация по обектите
 • Разпределете ефективно ресурсите на фирмата чрез планиране на изпълнение на дейностите по обектите по седмица и проследяване на изпълнено срещу заложено
 • Планирайте оптимално складовото стопанство като оставите системата сама да изчисли необходимите материали по обекти по седмици и времето им за доставка
 • Следете рентабилността на обекта спрямо вашия алогритъм на разпределение на общите разходи към активните обекти

Как постигаме този резултат?

 • Каталогизиране на всички документи по обекти и за възложителите в съответни досиета и регистри
 • Съхраняване на всички нормативни документи за даден обект
 • Опис на етапите за изграждане на обект
 • Вписване на всички дейности с възможност за генериране на количествено стойностни сметки
 • Създаване на графици за изпълнение на дейности
 • Регистриране на периоди, услуги и ценови условия по договора
 • Следене на гаранции за добро изпълнение
 • Създаване на автоматични задачи за поискване на сумата от клиента на компанията, както и да изплати на подизпълнителите на компанията задържаните от изпълнителя гаранции
 • Дефиниране на неограничен брой складове, като склад може да бъде дефиниран и даден обект
 • Планиране на складово стопанство на база налични материали и планирани графици за изпълнение по обекти
 • Следене на паричния поток, стоковия оборот от доставчици, между складове и вложеното във всеки един обект
 • Анализ на рентабилността на всеки един обект – както на тези които са текущи, така и на вече приключилите
 • Протоколиране на извършената работа по обект регистрирайки се вложените материали, заработка и разпределението на заработката по работилата бригада

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda