ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Производители на щори и дограми

Основни предизвикателства

Дейността на този тип компании далеч не се изчерпва със същинския процес по производство на профили или щори. Макар и да е предизвикателство да се следи производствения капацитет и да се планира изпълнението на поръчките спрямо крайния срок, по-големите затруднения идват от много стъпки които трябва да бъдат изпълнени преди и след
производството

 • Координирането на няколко човека, които трябва да взимат размери на множество адреси всеки ден съобразно изискванията на клиентите може да е източник на постоянни проблеми и нерви
 • Ценообразуването и оферирането при дограмите и щорите се базира на клиентските специфики. И докато при дограмите системите за производство могат да дадат бюджет, при щорите / комарниците нещата са свързани с много условности – категория плат, размери и т.н. Добавяме към тях и различни видове отстъпки и работа с партньори. Ако процесът не е автоматизиран, грешките в ценообразуването са неизбежни
 • Определяне на срокове спрямо (авансовото) плащане и планирането на графика на производството е динамичен процес и ръчното му правене с помощта на Excel изисква да отделите хора, които да се занимават само с това (губи се ефективност)
 • Монтажните и строителни дейности често са част от ангажиментите поети към клиента – тяхното проследяване, генериране на необходимите документи и отчитането на свършената работа особено през активния летен сезон води до сериозни напрежения в колектива

Защо да ни изберете?

 • Спестявате време и попълвате информацията само по един път – офертата се прехвърля към поръчка оттам към производствена поръчка, протокол от монтаж и прочее
 • Автоматизирано ценообразуване на различните видове щори и комарници спрямо вашите правила и матрици с цени елиминират възможностите за грешки
 • Поддръжка и корекция на графици за проследяване на взимане на размери, производство и монтаж показват заетостта на екипите, изчисляват необходимото време спрямо обема на поръчката
 • Модулът за работа с дистрибутори ще ви даде възможност да разширите бизнеса си
 • Интеграция със системите за производство на дограми и стъклопакети дава възможност на служителите ви да се занимават с разширяване на бизнеса, а не с въвеждане на информацията по няколко пъти

Как постигаме този резултат?

 • Регистриране на документи – запитване, оферта, поръчка, договори
 • Генериране на документи по шаблони
 • Изчисляване и следене на баланси, депозити и бонуси на контрагенти, които да се изчисляват по време на въвеждане на договор/поръчка. Управление на финансите на компанията – издаване и въвеждане на първични счетоводни документи (приходи и разходи)
 • График за взимане на размери, проследяване на заетостта на размерчиците, автоматично предложение от страна на системата за време за взимане на размери спрямо продуктите, които трябва да се взимат от клиента
 • Възможност за генериране на договор / поръчка от страна размерчика и отчитане на плащания към нея
 • Разпечатване на дневен график на размерите, който да се дава на съответния размерчик с адреси, телефони, уговорени часове и задачи
 • График доставки на готова продукция/изпълнени поръчки, които трябва да се доставят до определени клиенти/дистрибутори
 • Планиране на производството на отделните типове продукти спрямо срока на приключване на отделните поръчки/договори
 • Създаване на заявки за производство от договорите/поръчки
 • Възможност за задаване на капацитет на отделните цехове и следенето на тяхната заетост
 • Регистриране на заявки за монтаж, които се генерират автоматично от поръчки / договори
 • Формиране на екипи и заделяне на бюджет за консумативи по различните монтажни дейности на отделните продукти
 • Проследяване на процес по монтиране на готови поръчки и отчетността им посредством Протоколи за преминал монтаж

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda