ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Клиники и лаборатории

Основни предизвикателства

Спрямо дейността и насочеността, предизвикателствата в този сегмент могат чувствително да варират. По-„стандартните“ проблеми са свързани с проследяване на графика на лекарите, известяване на пациентите за часове (за да се минимизира неявяването им за запазения част), поддръжка на клиентска информация и анализ. Специфичните казуси при лабораториите са свързани основно с поддръжката на измервателните инструменти и апаратура, които подлежат на регулярна калибровка спрямо различни стандарти.

Имаме опит в различен контекст, размер и насоченост на дейността. Наличието на стандартни специализирани решения за част от процесите (например проверка на резултатите при лабораторни изследвания), изискват да направим първоначален анализ, за да преценим дали сме най-подходящото решение във Вашия случай.

Защо да ни изберете?

 • Възможност за работа в режим с множество клиники, графици, автоматично изчисляване на продължителността спрямо избраните процедури осигурява гъвкавост и лесно администриране на процеса по записване на часове
 • Пълна история на взаимоотношенията и проследимост на работата с пациенти – водене на електронно досие, резултатите от изследвания (с възможност за сравнение на стойностите във времето)
 • Генериране на документи от бланкови документи – обходни листове, резултати, фактури и др.
 • Електронни досиета на апаратурата и пълно досие на поддръжката им осигурява безпроблемна сертификация и документация за проверяващите органи

Как постигаме този резултат?

 • Създаване на регистър на всички пациенти, в който се описва: имена на пациент, ЕГН, данни от лична карта, данни за контакт, данни за партньор, основни данни за пациента като: кръвна група, диагноза и прочее
 • Досието съдържа исторически данни за предишни посещения и извършвани прегледи/изследвания на пациента
 • При посещение на пациент в клиниката се добавя Обходен лист с информация кой е пациента, който е в клиника, типа на приема му (свободен, през здравна каса), начина по който ще плати извършените прегледи/манипулации/зследвания, с кой лекар е свързано неговото посещение и т.н.
 • Възможност да се издаде финансов документ на пациента (фактура), а направеното плащане (в брой, по банка или с карта) да се отрази по него. По този начин може да се проследят касова/банкова наличност, както и несъбраните пари от пациента
 • Отбелязване на всички изследвания, които се числят към различни лаборатории като: Клинична, Микробиология, Генетична, Молекулярна генетика и прочее
 • Регистриране на резултати от направеното изследване на база взет материал. Възможност за сравняване с базови стойности и разпечатване на документ с резултатите, който да се предостави на пациента
 • Изследванията се създават на база услугите вписани в Обходен лист, който се попълва на Регистратурата при всяко посещение на пациент
 • Възможност на база първоначална информация с имена на доктори и тяхната възможност за поемане на пациенти да се изготвят график и да се записват часове на пациенти. В графика се записва какъв е типа на прегледа (профилактичен, консултация, вторичен и т.н.), относно, каква манипулация ще бъде извършване, начален час и т.н.
 • Дневен отчет – на база избран период (ден, месец, тримесечие и т.н) справката дава информация за това колко пациенти са посетили клиниката, какви манипулации/изследвания/прегледи са им направени и какви съответно са приходите от тях
 • Амбулатория и лаборатория – на база избран период справката дава информация за това какви манипулации/изследвания/прегледи са направени, като ги разбива на мъже и жени, които са минали през свободен прием, на мъже и жени, които са минали през здравна каса и т.н.

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda