ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Счетоводни предприятия

Нуждата от бизнес софтуер за счетоводни компании обикновено се свързва с контрол и проследяване на срокове. Счетоводните къщи ежедневно получават десетки задачи от техните клиенти, като повечето от тях са свързани с конкретни крайни срокове и изискват координация на няколко служители

Основни предизвикателства

Над 90% от разходите на едно счетоводно предприятие се формират от възнаграждения, осигуровки и други пряко свързани с персонала разходи. Това прави работният ден на един счетоводител активът, чиято употреба трябва най-много да се проследи и оптимизира. Тук намираме и най-големите предизвикателства в бранша:

 • Трудности при прехвърлянето на обслужването на една фирма от един служител на друг поради продължителен болничен или напускане
 • Времеотнемащо фактуриране на месечните такси при по-голям брой клиенти може да стигне до 2-3 дена работа
 • Многократно подаване на една и съща информация към клиентите, поради лоша организация от тяхна страна
 • Грешки при подготвяне на трудови договори или освобождаване на служители на клиентите поради лоша и ненавременна информация
 • Трудно проследяване на изпълнението на регулярните счетоводни ангажименти към клиентите при по-големи счетоводни къщи

Защо да ни изберете?

 • Лесно каталогизирате и намирате информация за клиентите
 • Улеснено и автоматизирано проследяване на задачите по тяхното обслужване
 • Пестим време и пари при месечно фактуриране и / или билинг (с опция и за цялостна автоматизация на процеса, която на практика отнема 0 минути)
 • Анализ на времето, необходимо за обслужване на всеки един клиент
 • Предлагаме допълнителен канал на вашите клиенти за подаване на задачи и получаване на информация

Как постигаме този резултат?

 • Включва регистри на клиентите и тяхно административно и счетоводно досие (данни съдружници, банкови сметки, касови апарати, дата регистрация ДДС, брой персонал и прочее)
 • Прикачване на сканирани документи към досието
 • Отбелязване на отговорниците от страна на счетоводната къща – ТРЗ, счетоводство, главен отговорник
 • Персонален достъп до фирмени данни, отчети, справки
 • Заявяване на услуги
 • Изпращане на документи за обработка от счетоводното предприятие
 • Проследяване на прогреса на всички поставени задачи за изпълнение
 • Месечни договори
 • Отчитане на време по документи и задачи
 • Автоматично фактуриране на услуги
 • Автоматично създаване на регулярни задачи и назначаване към отговорника
 • Отбелязване на извършената работа във връзка със счетоводното обслужване на клиентите
 • Статистики по клиенти, служители, проекти – в подробности и графично пресъздаване на резултатите

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda