УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

В nZoom можете да управлявате вашите сключени договори от тяхното първоначално одобрение през сключените анекси в течение на времето до тяхното изтичане.

Първоначално одобрение

  • Регистриране на „чернови“ на договори, за да е проследим процеса още от етапа преди неговото реално подписване
  • Описване на ключови харакеристики спрямо договора спестява нуждата да се преглежда всеки път прикачения документ
  • Създаване на нива и последователност на одобрение спрямо вашия процес с възможност да видите кой, кога, какви забележки и мнение е оставил

Управление на договори

  • Електронни регистри и описване на всички договори, в които компанията е страна
  • Възможност за изменения на условията на договора чрез временни споразумения, анекси като системата следи както всеки един подписан документ, така и текущите параметри на договора след неговите изменения
  • Задвижване на процеси в системата спрямо предмета на договора – автоматично добавяне на събития за регулярни плащания към доставчици, задачи при поети ангажименти от ваша страна свързани с договора и прочее
  • Включване на билинг модул към сключените договори за изпълнение за проследяване на фактурите издадени спрямо подписаното споразумение
  • Включване на складово стопанство за проследяване на изписаното и оставащо количество стока по договора
  • Автоматично напомняне за изтичащи договори

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda