УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ (CRM)

nZoom може да бъде настроен като пълнофункционална CRM система за управление на търговските процеси, маркетинг, грижа за клиента и техническа поддръжка.

Софтуерът дава възможност за бърз достъп и добро систематизиране на информацията, свързана с фирмените контрагенти:

  • Систематизирани данни за клиенти и лица за контакт и сегментиране.
  • Възможност за структуриране и автоматизиране на продажбения процес.
  • Управление на маркетинг кампании и проследяване на резултатите от тях.
  • Управление на цялостната комуникация с клиенти и контрагенти и организация на тяхно електронно досие.
  • Управление на процесите по обработка на рекламации или предоставяне на техническа поддръжка.
  • Управление на проекти и възлагане и следене на задачи.
  • Възможност за анализ на продажбите по клиенти, сегменти, продукти и др.

С това, естествено, темата не се изчерпва. Тъй като CRM решенията са по-различни от останалите бизнес софтуерни решения, сме се опитали в нашия блог да разкажем по-подробно нашата визия за CRM решения и неговите специфики. Ако сте в процес на избор на CRM, ще се радваме да се свържете с нас и да уточним Вашите конкретни изискания. Фирми от различен размер и индустрия вече ни се довериха и управляваме успешно техния търговски процес или процес по обслужване на клиенти.

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda