ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Бързи и ипотечни кредити

Ключовата дума при работата на компаниите в тази бизнес област е „скорост“

Основни предизвикателства

Ключовата дума при работата на компаниите в тази бизнес област е „скорост“. И има много места, където тя може да бъде изгубена със сложни ръчни операции, възможности за взимане на грешни решения или просто пропуски. За разлика от останалите браншове, проблемите изобилстват дори и при по-малките компании

 • Трудна обработка на заявки за кредити – ръчна работа при оценка на запитвания, преписване на електронни писма в системи. Липса на скоринг модели или връзка към такива системи
 • Централният Кредитен Регистър изисква седмични и месечни справки за дейността на дружествата със своите специфики, промени и необходимост от подаване на коректна информация. Ръчното или полуавтоматично подготвяне на файловете може да отнеме изключително много ценен ресурс
 • Липса на контролни точки за проследяване на „здравето“ на кредитите – преглед и ръчно изпращане на писма или SMS-и за напомняне при просрочие спира да върши работа много бързо
 • Процесите по „меко“ (с обаждания и известявания) и „твърдо“ (със завеждане на дела) събиране на вземанията са разкачени от основната информационна система и в най-добрия случай са на Excel
 • Външното или вътрешно счетоводство много трудно намира необходимата информация за да може да осчетоводи коректно движенията в реално време (поради спецификата на признаването на приходите от дейността)

Защо да ни изберете?

 • Интегрирано решение с всички необходими процеси на едно място – от заявката за кредита до изпълнителен лист издаден от създадено съдебно дело
 • Връзка с други системи и външни източници на информация – освен вездесъщия ЦКР, вашият сайт може да е изцяло свързан със системата, а клиентите Ви да имат профил за преглед на кредитите и тяхната история, дължимите суми и евентуални просрочия
 • Гъвкава настройка на кредитни продукти, лихви, автоматично изчисляване ГПР, специфични погасителни планове, разпределение на плащания по пера
 • Автоматично начисляване на наказателни лихви, суми за адвокатски хонорари по завеждане на дела и други базирани на алгоритми изчисления
 • Анализ – системата с един клик ще покаже пълно досие на даден клиент, ще подаде списък с проблемни кредити с опция за автоматично изпращане на напомняния
 • Генериране на документи от бланкови документи – договори, искания, пълномощни
 • Надежден партньор – пазарът на софтуерните решения за бранша е много фрагментиран с множество специфични или вътрешно създадени системи. В момента, в който разработчика има друг проект, системата остава без поддръжка, която е ключова за нормално опериране на бизнеса

Как постигаме този резултат?

 • Пълна история с всички кредити, действия, забави и плащания на едно място
 • Вписване на персонализирана информация за кредитоискателите и тяхна класификация
 • Възможност за удължаване на кредита, предсрочно погасяване и корекция на погасителен план
 • Интеграция с ЦКР посредством файлове
 • Интеграция с уеб сайт кредитни продукти, калкулатори
 • Клиентски портал
 • SMS интеграции
 • Разпределение на плащанията по пера
 • Комплект от анализи за общите суми или постъпилите, платени суми за определен период от време, просрочени вземания, отпуснати кредити за период, очаквани постъпления за период, история по промени на кредитите, събрани суми по пера

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda