ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОДИТ

Спазването на стандартните и процедурите в една компания е сигурен път към нейното стабилно развитие. Без значение дали става въпрос за вътрешни правила или такива, свързани със спазване на международно признат стандарт или законова рамка

nZoom организира и проследява целият контролен път на съответствие:

  • график на вътрешен и външен одит
  • регистри на отчетите от направените проверки
  • проследяване на процеса по отстраняване на намерените несъответствия в реално време – отговорници, употребени ресурси и вложено време
  • контрол на версииите на документацията и тяхното обновяване
  • планиране и контрол на обучението по въвеждането на нови процедури или версии на процедури (особено актуални в производствения процес)
  • възможност за проследяване на историята на промените по всеки един запис в системата – пълен одит на промените с дата, час, изпълнител и направени корекции.
  • възможност за автоматичен анализ на данните от конкретния период, спрямо минали такива с цел да се установят потенциални нарушения спрямо правилата.

По този начин гарантираме възможността за лесно и бързо проследяване на различните контролни точки по ключовите процеси в организацията. Което ни прави предпочитан партньор в компании, където се държи на реда и проследимостта.

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda