Направете запитване

Пакетно решение

Управление на производство

Софтуерът за управление на производството при микро и малки предприятия може значително да подобри ефективността, намали разходите и повиши качеството на продукцията.

Какво мога да постигна:

  1. Повишена ефективност - оптимизирането на производствените процеси подобрява контрола, планирането и производителността.
  2. Намаляване на разходите - управлението на ресурсите и запасите намалява излишъка, отпадъците и съответно - разходите.
  3. Подобрено качество – софтуерът следи качеството на продукцията, което води до по-малко дефекти и подобрен краен резултат на продукцията.
Как да се възползвам от финансиране

Как да се възползвам от финансиране

Кога може да ми е нужен:

  1. Когато искате да разполагате с необходимите ресурси, без излишък или недостиг.
  2. Когато искате да следите и управлявате производствения процес и да сте сигурни че разполагате с всичко необходимо, за да сте по график.
  3. Когато искате да следите качеството на продукцията и да реагирате бързо на всякакви проблеми, за да нямате дефекти и рекламации.
  4. Когато искате да следите в реално време статусите на производствените задачи и етапите на продукцията.
  5. Когато искате да координирате и управлявате поръчките за производство, за да няма пропуски и забавяния.

 

Какво казват проучванията:

Според изследвания на Deloitte и McKinsey, когато производственият процес се управлява със софтуер, загубите и разходите могат да намалеят с до 20% и продуктивността да се повиши със същия процент, което да подобри общата печалба на организацията.

Клиенти, които ни се довериха