Направете запитване

Пакетно решение

Анализ на данните

Системата за анализ на данните (Business Intelligence Software или BI) е софтуер, който помага на микро и малките предприятия да събират, анализират и представят визуално данни, за да вземат по-добри решения. Той трансформира сурови данни в полезна информация. Може значително да повиши продуктивността и да даде конкурентно предимство

Какво мога да постигна:

  1. Ефективност - разполагането с точна и актуална информация води до по-лесно взимане на добри бизнес решения и по-успешни управление и контрол на операциите.
  2. Спестяване на време и разходи - автоматизираните анализи спестяват време и усилия, които могат да се използват за други дейности, и показват неефективности, с което може да се спестят излишни разходи.
  3. Конкурентно предимство - със системата за анализ на данните се идентифицират нови възможности и се реагира по-бързо на пазарните промени, което може да предотврати турбуленции и да доведе до растеж.
Как да се възползвам от финансиране

Как да се възползвам от финансиране

Кога може да ми е нужна:

  1. Когато получаването на една справка  отнема часове на най-заетите хора в екипа.
  2. Когато искате да разберете кои продукти се продават най-добре и защо, за да оптимизирате стратегията си за продажби.
  3. Когато искате да разберете по-добре предпочитанията и поведението на клиентите, за да предложите точно продуктите и услугите, които ще консумират.
  4. Когато искате да разгледате данните за бизнеса си по различни начини, а това може да стане само чрез борба с Excel.
  5. Когато искате да оцените ефективността на маркетинговите кампании и да определите кои канали работят най-добре и какво да предприемете в бъдеще.

 

Какво казват проучванията:

Агенции като Forrester, Gartner, Deloitte и McKinsey са установили, че с използването на система за анализ на данните микро и малките предприятия могат да взимат по-ефективни управленски решения, да намалят разходите за време и материали и да разполагат с предимства пред конкуренцията.

Клиенти, които ни се довериха