УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ (ISO / ITIL / GMP)

nZoom е съобразена с изискванията на ISO 9001:2000 за управление на качеството. Използвайки възможностите на системата в ежедневната си работа, потребителите без допълнително усилие генерират входящи и изходящи номера, вписват създадените документи в съответните регистри и автоматично попълват различните ISO дневници. nZoom създава дневниците и отчетите, залегнали в ISO политиките на съответната компания и от служителите се изисква единствено да ги разпечатат.

nZoom отговаря на всички изисквания за управление на записите в рамките на една система за управление:

  • автоматични регистри и идентификация на записите
  • проследимост на връзките между записите
  • проследимост на процеси и действия по процеси
  • стандартизиране на изходящия документооборот чрез актуални бланки
  • документация на ключовите процеси спрямо съответния стандарт (инциденти, производствени протоколи, обратни връзки…)

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda