Направете запитване

Пакетно решение

Управление на доставки

Софтуерът за управление на веригата на доставки помага на фирмите да координират и оптимизират всички етапи от доставките – от поръчката от доставчици до пристигането при клиентите. Той подобрява видимостта и контрола върху процесите, свързани с доставки, складове и логистика.

Какво мога да постигна:

  1. Намаляване на разходите –  оптимизацията намалява наличностите в склада и времето, за което една доставена стока се продава (подобрява нейната обръщаемост). 
  2. Повишена ефективност – автоматизирани предложения за поръчки, проверка на получената стока за разминаване още при приемането ѝ – задачите се извършват по-точно и лесно.
  3. По-добра видимост - софтуерът предоставя в реално време информация за всички етапи от веригата на доставки, което дава възможност за бърза реакция при проблеми.
Как да се възползвам от финансиране

Как да се възползвам от финансиране

Кога може да ми е нужен:

  1. Когато имате много продукти в склада и искате да избегнете излишни запаси или липси.
  2. Когато искате да оптимизирате маршрути и графици за доставки, за да спестите време и разходи.
  3. Когато имате нужда от информация в реално време за статусите на пратките и тяхното местоположение.
  4. Когато искате да подобрите планирането на производствените процеси и да гарантирате, че имате необходимите суровини навреме.
  5. Когато искате да подобрите комуникацията и сътрудничеството с доставчиците, за да осигурите по-добра координация и доставка на материали.

 

Какво казват проучванията:

Ползите от система за управление на доставките се увеличават значително, когато се работи с много продукти и доставчици. Според McKinsey подобен тип системи повишават ефективността на компаниите до 20%. 
 

Клиенти, които ни се довериха