РЪСТ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Само до края на 2022 г.
процесите във Вашата фирма могат да се дигитализират!

100% финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз

Кандидатствайте за
финансиране до 20 000 лв. и дигитализирайте работните процеси!

С БЮДЖЕТ ОТ
20 000 ЛВ.

Намалете броя на изпуснатите сделки;

Запазете ценната информация за вашите клиенти;

Разполагайте с навременна информация за статуса на поръчките;

Планирайте лесно доставките на материали и продукция;

Бъдете по-ефективни, като продавате вашите най-печеливши продукти и услуги

КАК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ?

ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОКОЛО 2000 ПРОЕКТА

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМАТА 30 600 000 ЛВ.

ИСКАМ ДА СЕ ДИГИТАЛИЗИРАМ!

ОТКРИЙТЕ МНОГО НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

nZoom дава възможност да организираме дейността си по–ефективно, с което успяваме да отделим повече време и ресурс за реализирането на други важни за развитието на фирмата проекти.

Десислава Христова
Експерт М България

ЗАЩО ДА РАБОТЯ С ВАС?

Опит БГСервиз е утвърден доставчик на решения по европрограми.

Гъвкавост Разполагаме със собствен софтуерен продукт – nZoom, който можем да адаптираме

Експертиза Внедяваме софтуер в над 20 области на бизнеса, в някои от най-големите представители на съответния бранш.

Избрани клиенти

Избрани клиенти