ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Сервизни организации

Работата на един сервиз може да бъде значително улеснена чрез въвеждането на бизнес софтуер за управление на сервизните поръчки и следене на техния статус

Основни предизвикателства

Дейността на сервизните организации далеч не се изчерпва със същинския процес по ремонт и профилактика на техника. Основното предизвикателство за фирмите в този бранш е бързото и ефективно обслужване на клиентите, което до голяма степен определя тяхната удовлетвореност от предлаганите продукти и услуги и повишава лоялността им. Тази задача е постижима единствено при ясно дефиниран процес за приемане, обработване и приключване на всяка заявка:

 • Координирането на сервизни екипи, които е необходимо да посетят множество обекти чрез телефонни обаждания и SMS-и може да доведе до пропуски или неспазени срокове
 • Подаването на навременна обратна връзка на клиентите по отношение на техните заявки изисква време и концентрация
 • Воденето на заявки за сервиз, последващи протоколи за извършени дейности, следене на гаранционни дейности и финансови документи в различни системи е времеемък и капиталоемък процес

Защо да ни изберете?

 • Координация на всички приемни с централния сервиз – подаване в реално време на поръчки, заявки, статуси
 • Възможност клиента да проверява в реално време статуса на поръчката си и да се известява при нейното приключване
 • Проследяване на моментното натоварване на сервизните специалисти и следене на извършената работа от тях за период от време
 • История на всички дейности, които са извършвани върху един и същи артикул
 • Възможност за достъп на фирмите, чийто стоки се сервизират гаранционно от сервизното предприятие – електронно отчитане и фактуриране на извършената работа

Как постигаме този резултат?

 • Досие на техника с вписване на техническите ѝ характеристики
 • Възможност проследяването на цялата сервизна история на дадено оборудване, направени гаранционни и извънгаранционни ремонти, подменени части
 • Регистриране на заявка за обслужване и назначаване на екип за изпълнение
 • Описване на извършените дейности, вложени материали, вписване на допълнителни данни за клиента, прилагане на снимки. Автоматично остойностяване на извършените дейности и вложени материали
 • Разпечатване на документи по шаблон
 • Автоматично известяване за извършване на профилактика
 • Анализ на цялата сервизна дейност по различни информационни разрези за извършените дейности и вложени резервни части и материали
 • Финансов анализ разходи – възможност за детайлна справка за възникнали разходи за определен период по тип, подтип, марка оборудване, сервизен партньор, обект, служител, тип резервна част, консуматив и прочее

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda