ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА АДВОКАТСКИ КАНТОРИ

Поради спецификата на дейността си, адвокатите и адвокатските кантори имат нужда от многофункционална софтуерна система

Основни предизвикателства

Предизвикателствата свързани с ефективната работа на една адвокатска кантора варират значително спрямо размера на дружеството и неговия фокус. Опитали сме се да ги обобщим и генерализираме, за да получим четим списък. Ако не виждате Вашия казус тук – обадете ни се или ни пишете да го обсъдим

 • Невъзможност да се проследи работата на сътрудниците в кантората – колко са ефективни, какви задачи са им възложени, до къде са стигнали
 • Бавен и неефективен процес по изготвяне на отчети към клиенти и фактуриране – може да се стигне до няколко човекодни месечно с активна комуникация между административното лице и клиента
 • Проследяване на документи по дела и клиенти. В най-добрия случай всичко е подредено във файлов сървър и всеки един клиент си има отделна папка. С нарастване на поръчките, годините и клиентите тази системата става все по-сложна за ориентация и времеотнемаща за поддръжка
 • Контролът на срокове за обработка, дати на дела, версии на един и същи документ е трудно осъществим и обикновено всеки сам намира решение на казуса
 • Загуба на време за писане на еднотипни документи или създаване на документи от нулата вместо да се използва вече направеното по друг клиент или поръчка

Защо да ни изберете?

 • Пълна история на взаимоотношенията и проследимост на работата по клиенти и дела
 • Автоматизиран процес на отчитане и фактуриране на извършената работа по различни задачи (билинг система)
 • Регистриране и проследяване на дела, тяхното развитие, документи свързани с тях и извършваната работа
 • Генериране на документи от бланкови документи – искания, пълномощни, отчети
 • Общ календар за предстоящи дела, срещи и други събития.
 • Досиета на служители, планиране на нужните обучения, квалификации, отсъствия, оценка представяне

Как постигаме този резултат?

Модулите, които настройваме за нашите клиенти се различават като брой и функционалност спрямо размера на кантората и вече установените практики. Няма да крием, че дигитализацията на процесите в едно адвокатско дружество е предизвикателна задача, особено когато хората са свикнали да работят на хартия и това е бил техния основен начин на работа.

 • Пълна проследимост на работата през годините
 • Персонализиране на юридическа информация за клиентите
 • Създаване и поддържане на документация по ЗМИП (KYC / AML)
 • Дигитализация документооборот – търсене, проверка, контрол на сроковете
 • Управление дела с фази и задачи
 • Генериране на документи по шаблони
 • Месечни договори
 • Отчитане на време по дела, документи, задачи
 • Автоматизирано създаване на отчети към клиенти и фактури по тях

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda