ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАЦИЯ

Електронната администрация става все по-популярна и тази тенденция се засили по време на COVID-19 пандемията. По съществото си тя може да обединява някои от останалите ни корпоративни решения

  • Електронизиране и ускоряване на повечето времеотнемащи процеси – заявки за разходи, отпуски, командировъчни, заповеди, информации, издаване на справки и прочее
  • Справки за забавени задачи и неспазени ангажименти и възможност за упражняване на своевременен контрол върху процесите.
  • Автоматизиране на всички процеси по изискване на одобрения – лесно, проследимо и без да се налага някой да проследява допълнително процеса.
  • Електронни протоколи от срещи на екипите / отделите с възможност за проследяване на взетите решения и поставените задачи
  • Системата възлага периодични задачи по изготвяне на справки на служителите и осигурява обратна връзка от страна на мениджмънта

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda