ШИРОК СПЕКТЪР ОТ РЕШЕНИЯ

В разработка от близо 15 години nZoom порасна в система, чрез която можем да намерим решение както на специфични, така и стандартни проблеми. Същевременно благодарение на нашите клиенти създадохме пакетни решения за разнообразни бизнес области

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ

Търсите специфични софтуерна разработка за нестандартни фирмени процеси

nZoom ПОМАГА НА БИЗНЕСА

nZoom е замислен от първия си ред код като решение, което да може да се адаптира към спецификите на клиентите. Ние разглеждаме nZoom като услуга, чрез която да оптимизираме работата на малки и големи и да им помогнем да бъдат по-ефективни чрез дигитализация и автоматизация.

ТЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda

БЕЗ КОМПРОМИС В КАЧЕСТВОТО И СИГУРНОСТТА

nZoom не е внедрен в държавната администрация и ISO сертификацията ни не служи за участие в търгове. Единствената причина да преминаваме регулярно вътрешните и външни одити е да подсигурим качеството, сигурността и доброто планиране на нашия продукт и услуги.