ИЗБЕРИ СВОЯ ПЛАН

Пакетните решения се предлагат под наем с годишен договор и месечни такси за плащане. Процесът по адаптация и внедряване на решението се заплаща под формата на еднократна такса. Корпоративните и специализирани решения се оферират на база на подадено техническо задание или запитване за оферта.

Корпоративно решение под наем

стартира от

500 лв.

без ДДС/месец + такса за настройка


ВКЛЮЧВА:

5 конкурентни лиценза

6 часа поддръжка

Специализирани решения с мобилни приложения, клиентски портали

стартира от

30 000 лв.

без ДДС за 5 лиценза


Включва:

бизнес анализ

техническа поддръжка

web-базирано решение

Счетоводни предприятия

стартира от

250 лв.


ВКЛЮЧВА:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 20-40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Строителни компании

стартира от

250 лв.


ВКЛЮЧВА:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 20-40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Консултантски компании

стартира от

250 лв.


ВКЛЮЧВА:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 20-40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Консултантски европроекти

стартира от

250 лв.


ВКЛЮЧВА:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 20-40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Сервизни организации

стартира от

350 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Адвокатски кантори

стартира от

350 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Търговски компании

стартира от

350 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Логистични компании

стартира от

350 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Събиране на вземания

стартира от

400 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Производство и реализация мода

стартира от

400 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Клиники и лаборатории

стартира от

400 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Производство фармацевтика / козметика и разпространение

стартира от

400 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Фасилити мениджмънт компании

стартира от

600 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Производители щори и дограми

стартира от

600 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

Бързи и ипотечни кредити

стартира от

1 000 лв.


Включва:

Хостинг

Месечна такса/ за 5 лиценза + 40лв. / месец следващ лиценз

Поддръжка

ТЪРСИТЕ НЕСТАНДАРТНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ СИ?

ФИНАНСИРАЙТЕ СВОЯ ПРОЕКТ

Над 25 успешно изпълнени европроекта като доставчик по различните програми. 100% успешно приключени и отчетени. Работим с доказани консултанти по европроекти.