nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


За Нас


Партньори...


Клиенти...


Представителен Списък


Референции от Клиенти


Компанията


Контакти


FAQ


Новини
Компанията навлезе в специфичния и сложен бизнес на управлението на имоти и успя да изгради гъвкава и мощна система, която да използваме в ежедневната си работа. По време на дефинирането на процесите, специалистите от БГСервиз бяха адекватни и винаги намираха начини за реализация на нашите изисквания.

Пълната препоръка... - Атанас Гаров
Изпълнителен Директор, Colliers International

Вече три години софтуера, изграден за специфичните нужди на Дружеството работи без проблеми. „БГСервиз" ООД проведе многократни вътрешни обучения на служителите ни и помогна системата да заработи, а ние да изпълняваме ежедневната си работа с лекота.

Пълната препоръка... - Стефан Софиянски
Изпълнителен Директор, ЛевИнс АД

Софтуерният продукт nZoom е лесно приложим от персонала на “Импулс Ко” ООД, внедряването и използването му допринася за по-ефикасното функциониране на процесите, протичащи в дружеството и проследимостта на документирането им.

Пълната препоръка... - Свилен Кръстанов
Управител, Импулс Ко

Информацията по проектите, по които работят нашите сътрудници, вече е достъпна без оглед на мястото, където се намира нашия екип, а клиентите онлайн следят развитието на тези проекти, изтеглят от Интернет документите, продукт на нашата дейност, и дават оценки на служителите, които са ангажирани в разрешаването на техните правни казуси.

Смело можем да твърдим, че nZoom се превърна в незаменим инструмент в дейността ни.


Пълната препоръка... - Венцислав Стоевски
Управител, Аргументум

Софтуерната платформа дава перфектна възможност за организация и контрол на върху цялостната дейност на Адвокатското дружество, за анализ на работата на всеки един от нашия екип, както и за организация на архива на документите.

Пълната препоръка... - Адриана Чернева
Управляващ съдружник, Чернева и Партньори

Бързите и адекватни реакции на представителите на БГ Сервиз ООД по време на динамичното въвеждане на програмата бяха в основата на навременното и стартиране в съответствие с предвидения за това график.

Пълната препоръка... - Д-р Радослав Карабойков
Президент, Еврокамион

Софтуерът бе изграден специално за нашите нужди, като през цялото време с нас бе държана пряка връзка и бе искано мнението ни относно ключови дейности в системата. По този начин БГСервиз ООД ни предостави един продукт, който отговаряше изцяло на нашите изисквания и ни позволи да работим по – бързо и лесно.

Пълната препоръка... - Веселин Велев
Управляващ директор, Когнито

През 2009 година избрахме БГ Сервиз ООД за партньор, който да ни предостави за ползване CRM система. Изборът ни е обусловен от доказаната от тях иновативност и креативност, в съчетание с използването на най-съвременни технологични решения.

Бих искала да благодаря на БГ Сервиз ООД за професионализма и да им потвърдя, че без никакво колебание ще продължаваме да работим с тях и занапред.


Пълната препоръка... - Елена Дречева
Управител, Коника Минолта

Системата е гъвкава и отговаря на нашите специфични изисквания за права на достъп към фирмата и лицата с които AIESEC си партнира. Благодарение на нейните възможности, вече е възможно да проследим историята на взаимоотношенията с контактите въпреки периодичната смяна на работещите в организацията. Достъпността на системата през Интернет е ключова за нас поради разклонената структурата на AIESEC в страната.

Пълната препоръка... - Хели Стоянова
Президент, АИЕСЕК България

…имахме необходимост от информационна система, която да е написана специално според нашите изисквания и да покрива процесите, описани в нашата система за управление на качеството. Подписахме договор с фирма за нейната изработка, но след 9 месеца работа не бяхме стигнали и близо до желания от нас резултат. Две седмици след първия ни контакт с БГСервиз, те ни представиха версия на системата, която значително превъзхождаше направеното досега и два месеца след подписването на договор помежду ни, софтуерът беше факт.

Пълната препоръка... - инж. В. Палазов
Управител, Инхом-98

Чрез nZoom на практика елиминирахме времето за търсене на стари оферти – в момента всеки един наш клиент има електронно досие, в което са вписани всички негови документи и лесно можем да проследим взаимоотношенията си с него. Това ни позволи да съкратим значително и първоначалното въвеждане на нов персонал в работата.

Пълната препоръка... - Еленко Еленков
Управител, Елис Ге

Решението nZoom на БГСервиз ООД успя изцяло да се настрои спрямо нашият начин на работа и да получим софтуер, който да удовлетворява нашите нужди. Използването му ни помага да бъдем по-ефективни при ежедневната си работа и да предложим по-добро обслужване на нашите клиенти. Не на последно място, системата електронизира част от нашите регистри свързани със сертификата на компанията по качество и улесни тяхното водене.

Пълната препоръка... - Николай Божилов
Координатор проект, МармодомCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2020. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас