nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


За Нас


Партньори...


Клиенти...


Компанията


Контакти


FAQ


НовиниЧесто задавани въпроси (FAQ)

Колко продължава процесът по внедряване на nZoom?Срокът варира спрямо изискванията на клиента и подробностите при доизясняването на конкретните модели на работа. Най-бързото внедряване на системата при малка компания е за 45 дни. При по-големи проекти е възможно процесът до продължи над 12 месеца.


Изключително важен елемент в целия процес по внедряване е активното участие от страна на клиента – като се започне от дефинирането на цялостно задание за обхвата на инсталацията и се стигне до финалното утвърждаване на внедрената функционалност от страна на служителите, включени в проектния екип.

За какви организации е подходящо софтуерното решение nZoom?nZoom е софтуерна платформа, която предоставя максимална гъвкавост в настройките. Това прави нашето решение подходящо за компании от всякакви сфери на дейност, като приоритетно сме разработвали функционалността си така, че да обхване спецификите и да отговори на нуждите на малките и средни предприятия.

Каква е вашата политика за нови версии на програмата?Всяка инсталация на nZoom може да бъде закупена с пакетна услуга за следпродажбена поддръжка, която включва безплатно получаване на новите версии на закупените модули на софтуера и преференциални цени при закупуване на нови по функционалност модули.


Независимо дали сте избрали или не схема за текуща поддръжка, БГСервиз ООД поема безсрочен ангажимент за отстраняване на технически проблеми в текущата версия на продукта и до 1 година при използване на стара версия на софтуера (след въвеждане на нова версия на използване). Всички открити дефекти и несъответствия в софтуера, открити в упоменатите срокове ще бъдат отстранявани безплатно.

Какви са системните изисквания към сървъри и работни станции?nZoom не поставя изисквания към операционната система на потребителските работни станции. Системата е оптимизирана за работа с браузъри Firefox 3+ (препоръчително) и Internet Explorer 8+. Повече информация за системните изисквания към сървъра и работните станции можете да намерите тук.


При желание на клиента инсталацията може да бъде направена на сървър на БГСервиз ООД.

В какъв формат могат да бъдат експортирани данни от nZoom?nZoom поддържа стандартни възможности за експорт в MS Excel, при графики и друго специфично съдържание експортът може да бъде направен в PDF файлове по предварително зададен шаблон.

В кои случаи се препоръчва закупуване и в кои – използването на софтуера под наем?Всеки от вариантите има своите предимства и е въпрос на цялостна преценка от страна на клиента кой от моделите е най-подходящ. В началото на съвместната работа ще обсъдим всички аргументи и мотиви и ще ви консултираме в крайното решение.

Кои са предимствата в използването на nZoom под наем (SaaS, Software as a Service)?По-ниска първоначална инвестиция.


Месечните такси са услуга и отпада необходимостта софтуерното решение да бъде отчетено като фирмен актив.


Интересите на клиента са защитени в дългосрочен план – абонаментът може да бъде прекратен ако предоставената услуга не отговаря на потребностите на компанията.


Висока степен на сигурност – решението се инсталира на сървъри на доставчика.

Кога закупуването на решението е най-добрият вариант?В случай, че решението е силно специфично за конкретна индустрия и е налице необходимост да бъдат конфигурирани модули, отразяващи собствено ноу-хау на клиента.


При специфични изисквания на организацията от гледна точка на сигурност и защита на данните е възможно да има съображения инсталацията да бъде на собствени сървъри.

Каква е цената на инсталацията на nZoom?nZoom не е готово решение, а се разработва според изискванията на клиента. Цената му се формира според желаните от фирмата-поръчител функции, които софтуерът трябва да изпълнява. Конкретният бюджет за внедряване на информационна система се калкулира въз основа на комплексни фактори, които са подробно описани в страницата Принципи на ценообразуване.НовиниCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2020. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас