nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


nZoom


Технология...


Галерия...


Ресурси...


Какво е nZoom?


За кого е подходящ?


Конкурентни предимства


nZoom Версии
nZoomLite

nZoom Lite разполага с ограничен брой предварително дефинирани модули, които разполагат с ограничена възможност за персонализация. Основното предимство на nZoom Lite е в ниската цена на придобиване. Винаги имате възможност да започнете с nZoom Lite след което да преминете към пълнофункционалната версия на системата срещу заплащане.

Подробно сравнение между двата продукта можете да намерите в следната таблица.
nZoom и nZoom Lite - сравнителна таблица


Възможности

nZoom

nZoom Lite

Общи


Пълни


Ограничени

Работа през интернет
Системата дава свободата географско отдалечени офиси и служители да работят в една обща база.


Мултиезичност
Освен с възможности за превод на интерфейса на системата на различни езици, софтуерът дава възможност отделните записи в него да има копия на няколко езика. При попълване на форма, които се състоят от избори на предварително преведени падащи менюта и опции е напълно възможно потребител без познания на даден език (например норвежки) да създаде перфектен PDF документ като избере опцията за превод на документа след като го попълни на матерния си език.-


Гъвкава система за определяне на права по роли
Системата е проектирана със съзнанието, че достъпът до информацията е едно от най-важните точки при разработка на софтуерни решения. Обединени в роли, правата на потребителите се определят за всеки един модул и действия. Допълнително се определя спрямо какви записи е валидно правото за действие - всички, моите записи (които потребителят е добавил или е назначен), груповите записи (които принадлежат към група, към която е и потребителя) и никой. За още по-грануларен достъп до информацията, системата позволява потребителите да виждат само част от даден документ или да не виждат определени колони в таблица.


Персонализиране на менюта по потребители
Всяка една роля може да се дефинира с отделна меню система. Целта е информацията да е организирана максимално удобно за потребителите и роли с по-ограничен достъп да разполагат със семпло и функционално меню


Персонален начален екран за всеки потребител
Всеки един потребител може да дефинира какви справки или филтрирани списъци да вижда на първоначалния си екран. При правилно конфигурирани информационни елементи, потребителят ще може да работи основно през първия екран на системата


Достъп на външни потребители
Системата дава възможност външни за фирмата ползвател лица да имат достъп до системата. Това може да стане или чрез форми, които да се сложат на съответния уеб-сайт (например форма за проверка статус на поръчка) или чрез директен ограничен достъп до системата. Там потребителят ще може да изпълнява конкретни функции - например да пуска поръчки, одобрява, коментира и прочее-


История на действията на всеки един потребител
Системата пази история на действията на потребителите по всеки един запис. Тя проследява кой, кога, какво е направил като при важните данни присъства запис на предишната и настоящата им стойност. По този начин във всеки един момент може да бъде разгледана историята и действията на потребителите по отдавна приключил запис.


Импорт на данни от други системи
Системата има възможност да се интегрира с други софтуерни решения чрез обмяна на файлове, работа чрез SOAP услуги или комуникация чрез трета база данни, която да следи за коректността на транзакциите.-


Експорт на данни към други приложения
Благодарение на гъвкавия модул за комуникация с други системи, софтуерът може да бъде конфигуриран да експортира данни в произволен формат от списъци или от справки.само Excel


Разпределение
В системата всеки един служител със съответните права може да бъде назначаван с роля по даден запис. Ролите Изпълнител, Отговорник, Наблюдаващ дефинират отговорността на служителя към записа и го известяват при настъпили промени по него.


Тагове
Таговете дават възможност допълнително да се класифицира даден запис. Те могат да се дефинират по вид и тип на записа (например тагове за клиенти, които могат да бъдат "Коректен", "VIP", "Нередовен платец".


Комуникация
Към различните записи в системата - документи, задачи, проекти, фактури има възможност да се закачат различни коментари и електронни писма. Те са електронната алтернатива на лепящите лепенки по нашите хартиени документи и освен това служат за средство за комуникация между служителите в една компания. При смяната на различни статуси на записите могат да се изискват коментари. Например когато ръководител върне за преработка даден документ той ще трябва задължително да опише своите забележки


Напомняне
Потребителите могат да слагат напомняния в системата свързани с работата им по задачи, документи или проекти. Самите напомняния могат да се визуализират в самата система и/или да се изпратят по e-mail, като се показват и в календара на потребителя


Търсене
В системата има предвидена мощна машина за търсене, която освен в стандартния опростен режим, може да прави сложни търсения по множество условия. Например може да направи търсене, което да показва всички оферти създадени през последните два месеца от Иван или Драган, които са в състояние неодобрени или изпратени при клиент. Така съставените сложни търсения могат да бъдат записвани като шаблони, а възможността за определяне на релативни периоди от време (текущия месец вместо от 01.05.10 до 31.05.10) правят тази опция още по-полезна.


Справки
Олекотената версия на системата има възможност за пускане на предифинирани справки и ограничени възможности за съставяне на потребителски справки (чрез системата за търсене). В пълната версия на системата всички данни, които са влезли в софтуер могат да бъдат представени в произволен формат спрямо изискванията на клиента. Допълнителна особеност на софтуерното решение е възможността за добавяне на интелигентни справки, от чийто резултат потребителят може да създаде множество документи.Ограничени

Документи


Пълни


Ограничени

Дефиниране типове документи
Възможност за определяне на различни типове документи - например "Оферти", "Запитвания", "Становища". Всеки един тип документ има стандартен набор от параметри - контрагент, номер, принадлежност към отдел, срок на валидност...


Параметризиране типове документи
Възможност за всеки един тип документ да се дефинират данните, които ще образуват неговата електронна форма за попълване. Например при документ "Заявка за разход" трябва да се опише типа на разхода, неговата стойност, причина, решение.-


Форми за разпечатване на документи
Въз основа на данните, които се попълват от електронната форма и одобреният от фирмата формуляр със стандартни текстове, лого на фирмата и прочее системата може да създава PDF документ, готов за изпращане на съответния контрагент.-


Прикачаване на файлове към документи
Към всеки един документ могат да се прикачат произволни като разширения и брой файлове, както и да се следят техните версии.


Дефиниране жизнен цикъл по типове документи (състояния)
Всеки един запис си има статуси, които показват докъде е стигнала неговата обработка. Всяка една компания може да дефинира произволни състояния за типовете записи, така че да има по-добра проследимост. Например една оферта може да има състояния като "В подготовка" , "За вътрешно одобрение", "За изпращане на клиент" , "Изпратена при клиент", "Одобрена", "Отхвърлена"


Дефиниране автоматични действия по документи
Когато в една компания се следва винаги един и същи процес на работа - например одобряването на молба за отпуск винаги известява Счетоводството, Искащият отпуск и неговия заместник системата може да се настрои тези действия да се извършват автоматично.-


Проследяване връзки документи
Всеки един документ е част от процес. Чрез възможност за автоматично и ръчно свързване на документи, системата ще показва графично от къде е започнал и до къде е продължил процесът, от който конкретния документ е част.


Комуникация
В рамките на системата към всеки един запис може да се прикачват произволен брой коментари (като при елементарен форум) и писма, които да централизират цялата свързана със записа информация на едно място.


Архивиране
С нарастването на обема документи е добра практика по-старите от тях да се архивират, като те ще могат да бъдат търсени и разглеждани при поискване от страна на потребителя-


Масово добавяне / редактиране / разпечатване / смяна статус
Понякога се налага една и съща промяна да бъде направена в рамките на много записи. За да се съкрати времето за техническото изпълнение на задачата, системата дава възможност за извършване на масови действия-


Трансформация
На жаргона на nZoom трансформация представлява възможността от един тип документ да създадеш друг (други). Например запитването да се превърне в оферта, офертата в поръчка, маршрутната карта към работни карти. При прехвърлянето на един документ в друг системата може да бъде конфигуриране кои данни да копира в новия документ. Целта е да се елиминира многократното въвеждане на едни и същи данни.ограничена

Контрагенти


Пълни


Ограничени

Дефиниране на типове контрагенти
Възможност за класифицирани на контрагентите, с които компанията работи - доставчици, потенциални клиенти, клиенти, партньори.


Параметризиране на типове контрагенти
Допълнително разграничаване на вече дефинираните типове контрагенти. Например за потенциалните клиенти може да са необходими параметри като размер и индустрия, докато за клиента значително по-подробни данни-


Електронно досие на контрагент
Системата автоматично създава електронни досиета на контрагентите, като показва всички записи, които са закачени към контрагента в цялата система


Неограничени полета за контакт
Възможност за описание телефони, мобилни телефони, Skype, LinkedIn и прочее друга контактна информация


Проверка за дублиране на контрагенти
В системата е вложен алгоритъм, който да следи за сходни имена и да предупреждава за наличието на подобно име при опит за добавяне на вече съществуващ контрагент


Връзки между контрагенти
Системата дава възможност да се проследяват взаимоотношенията между различни контрагенти - например акционери, съдружници, холдингови структури и прочее-


Обекти / Лица за контакти
Към контрагентите, които са юридически лица, може да се описват произволен брой обекти и лица за контакт-


Прикачване на файлове


Масово добаявне / редактиране
Улесняване на масовата обработка на контрагентите, чрез възможност за едновременна редакция на множество записи-

Календар


Пълни


Ограничени

Дневни, седмични и месечни изгледи
Различните изгледи на календара показват планираните ангажименти на потребителите, които са дали достъп на конкретния потребител


Споделяне на календар с колеги
За всеки един ангажимент могат да се назначават участници (които да планират програмата си) и наблюдаващи (които да виждат конкретното събитие). Всеки потребител може да настрои от профила си наблюдаващи по подразбиране за всеки един тип събитие


Дефиниране на произволен тип събития
Наред със стандартните видове събития, в пълната версия на nZoom ще могат да се настройват и допълнителни типове ангажименти-

Задачи


Пълни


Ограничени

Дефиниране различни типове задачи
Спрямо спецификата на компанията, която използва системата, могат да се настроят различни типове задачи, всяка с определен набор от параметри които да се попълва.


Предифинирани задачи
Потребителите ще могат да създават предифинирани задачи, за да минимизират многократното писане на един и същи тип задачи


Отчитане на време по задачи
При необходимост от следене на човекочасовете, които са изразходени за дадена задача, потребителите на системата ще имат гъвкава система за отчитане на времето. Тя ще има възможности като засичане на работата с хронометър, добавяне на отчети за период от време, добавяне на отчет по предварително дефиниран шаблон


Обобщен екран за отчитане на време
Възможност за отчитане на работата по множество задачи едновременно с автоматични калкулации на изработеното време за текущата седмица, свободно въвеждане на отчети и прочее-


Дефиниране на жизнен цикъл задачи
Възможност за дефиниране на различни състояния на задачата (като "В процес на изработка", "Замразена", "Пропаднала"), за да има по-добра проследимост на възложените задачи


Асоцииране с Контрагент / Проект
Всяка една задача се асоциира към контрагента от когото е възложила, а ако е част от конкретен проект към него заедно с конкретната фаза.


Сроков контрол с известяване
Задачите имат задължителна дата на приключване и системата има възможност да изпраща известявания при наличието на задача, която вече е пресрочена, но не е приключена.

Проекти


Пълни


Ограничени

Дефинирани на типове проекти
Всеки един клиент може да дефинира типовете проекти, които се управляват в рамките на неговата организация


Параметризиране на отделните типове проекти
Пълната версия на продукта позволява всеки един проект да се настрои с данните, които са необходими да са записани за неговото ефективна работа-


Дефинирани на фази на проекти
За всеки един тип проект могат да се дефинират фази, които могат да имат сроков контрол, отговорници и да изискват планирани ресурси. Всеки един конкретен проект може да бъде персонализиран като се премахнат фазите по подразбиране и се добавят нови


Списъци от действия по фази
За всяка една фаза на проекта могат да се дефинират действия в списък, които да са на принципа на мини-задачи - когато се изпълнят те просто се отбелязват като изпълнени-


Закачане на документи, задачи, събития към проекти
По аналогия на контрагентите, към всеки един проект има досие на всички документи, събития и задачи, които са асоциирани с него


Следене на продължителност фази и крайни срокове
Системата следи и известява за пропуснати срокове при изпълнение на проект или фаза от него


Поддръжка на проекти в проекти
Системата поддържа неограничено дървовидно подреждане на проект в проекта


Отчитане на време по проекти
По подобие на модула задачи, потребителите на пълната версия на системата ще могат да отчитат работа към самия проект, а не само по конкретни задачи от него.-

Договори


Пълни


-

Следене на договорни взаимоотношения
Системата позволява на компаниите да управляват ефективно договорните взаимоотношения с техните клиенти и доставчици. Системата дава възможност по всеки един договор да се следят всичките негови изменения, а последната договореност винаги да се показва при отварянето на договора-


Поддръжка на анекси и временни споразумения
Благодарение на интелигентната система за управление на договорни взаимоотношения, системата може да управлява промените свързани с анекси или временните промени, които произтичат от подписване на временни споразумения между страните. Поддържат се и случаите, когато споразумението влиза в сила със задна дата - тогава системата създава автоматично всички кредитни и дебитни известия които произтичат от въвеждането на новите условия в сила.-


Индексиране на договори
Когато имаме налице продължителен договор, често в него има клаузи, които указват начина по който неговата стойност се изменя спрямо индекса на инфлацията или други подобен показател. За да елиминира нуждата от обновяване на договорите с новите условия, в системата е разработен механизъм, чрез който чрез въвеждане на стойност на конкретен индекс, системата да обновява всичките свързани с него договори.-


Автоматично издаване на фактури по текущи договори
Клиенти, които издават множество периодични фактури (например за отдаване на имоти под наем, предоставяне на месечна услуга като счетоводство, поддръжка) имат възможност да се възползват от автоматизирането на този иначе трудоемък процес. Въз основа на параметрите на договора, системата ще подготвя ежедневно фактурите, които трябва да бъдат издавани и ще ги предлага на потребителите за одобрение и автоматично изпращане.-


Погасителни планове
При неплащане на задължения от страна на клиентите на компанията, системата позволява да се създават погасителни планове, които да опишат фактурите, които влизат в плана и схемата на тяхното разсрочване. Системата ще следи автоматично за прогреса на погасителния план и дали има просрочия от страна на длъжника.-


Управление на договори с неопределеност
В част от договорните взаимоотношения се случва да се подпише договор, в който суми или дати зависят от събитие, което още не се е случило или стойност, която още е е неизвестна. Системата дава възможност да се описват такива неопределеност в договора, като след неговото подписване потребителите ще могат да въведат единствено конкретните недоуточнени параметри. И тъй като в самия договор могат да се дефинират клаузи като "{дата на предаване} + 5 дена", системата ще изчисли последователно всички параметри на договора, които са били функция на неизвестната стойност.-

Финанси


Пълни


Ограничени

Дефиниране основания за приход и разходи
Дефиниране на основните документи, които ще са основание за приход или разход на фирмата - например продажба, доставка и прочее-


Многофирменост
Системата поддържа в рамките на една инсталация да се дефинират неограничено количество фирми и да следи документите за всяка една то тях-


Поддръжка множество каси и банкови сметки
В системата има възможност за дефиниране на произволно количество банкови сметки и каси


Финансов анализ
Системата дава възможност на компаниите да анализират своите приходи и разходи. За целта може да се дефинират произволно количество дървовидно подредени приходни и разходни елементи (например Разходи за офис- Наем; - Консумативи ; - Почистване). За всеки един елемент може да се дефинират елементи, по които да се разграничи разхода (Разходи за комуникационни услуги се разпределя по елемент Отдели с опции "Администрация", "Оперативен отдел", "Търговски отдел"). Всеки един елемент може да бъде разпределен по различни приходни и разходни центрове.-


Бюджети
Въз основа на дефинираните приходни и разходни пера, системата дава възможност да се прогнозират техните стойности за по месеци за следващата година. Създаването на бюджета може да бъде разпределено между различни потребители, като всяка една част от бюджета може да бъде одобрявана или връщана за преработка.-


Издаване на финансови документи
Системата може да издава всички финансови документи спрямо Българското законодателство и да следи дали са просрочени. Въз основа на въведените плащания, потребителите със съответните права могат да разпределят сумите по издадените документи и да следят оставащите суми по всеки един от тях.


Възможност за връзка със счетоводни системи
В зависимост от конкретните изисквания, системата има възможност да експортира данни в дефиниран от счетоводната система формат и да импортира данни във формат, който счетоводната система може да експортира-

nZoom технологияCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас