nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


nZoom


Технология...


Накратко


Отворен Код


Системни Изисквания


Внедряване


Галерия...


Ресурси...


Какво е nZoom?


За кого е подходящ?


Конкурентни предимства


nZoom Версии
Внедряване

Срокът варира спрямо изискванията на клиента и подробностите при доизясняването на конкретните модели на работа. Най-бързото внедряване на системата при малка компания е за 45 дни. При по-големи проекти е възможно процесът до продължи до над 6 месеца.

Внедряването на системата протича в няколко етапа:
  • Подготвителен - Сформират се екипи от двете страни, ръководители, идентифицират се ключови потребители. Описват се всички процеси, документи, полета. Уточнява се начинът на работа и правата на потребителите. Дефиниране на справките, необходими за анализ на данните, събирани в системата.
  • Алфа Тест - на сървър на БГСервиз се създава демо-версия на информационната система, конфигурирана спрямо параметрите, уточнени в Началния етап.
  • Бета Тест - доработките към системата, които са необходими за осъществяването на специфичната за фирмата-поръчител работа се включват към демонстрационната версия. Към този етап е необходимо да са налични всички номенклатури в системата. Разиграват се тестови сценарии, за да се установи дали тя е конфигурирана спрямо изискванията. Финализират се печатните форми на системата.
  • Обучение - приетата от ключовите потребители система се инсталира на сървър на компанията. Започва обучението на потребителите със системата.


Отворен Код


Системни Изисквания


Внедряване
РесурсиCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас