nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси


РесурсиnZoom ISO
Управление на качеството (ISO сертификация)

nZoom е съобразена с изискванията на ISO 9001:2000 за управление на качеството. Използвайки възможностите на системата в ежедневната си работа, потребителите без допълнително усилие генерират входящи и изходящи номера, вписват създадените документи в съответните регистри и автоматично попълват различните ISO дневници. nZoom създава дневниците и отчетите, залегнали в ISO политиките на съответната компания и от служителите се изисква единствено да ги разпечатат.

nZoom отговаря на всички изисквания за управление на записите в рамките на една система за управление на качеството:


Покритие на изискванията на ISO в nZoomИзискване на ISO


Функционалност в nZoomВодене на регистри на записи (обикновено се прави на хартия или Excel). Една и съща информация може да се наложи да се въведе в няколко дневника (на изходяща поща, на оферти, на запитвания).


nZoom автоматично поддържа дневници на документите, като им дава съответната номерация и веднъж въведена, информацията се пренася във всички необходими дневници.Проследимост на връзките между записите.


nZoom автоматично създава и следи връзките между различни записи и документи.Проследимост на процеса - кой, кога какво е направил.


Системата пази автоматично промените във всеки един запис.Стандартизиране на типовите документи.


Чрез валидация на вкарваната информация и възможност за създаване на различни шаблони, системата създава еднакви документи, независимо кой е техния автор.Процедурите и одобрените формуляри са на хартиен носител или в най-добрия случай на файлов сървър с множество директории и версии на документите.


Системата може да бъде настроена с QMS модул, който да показва всичките последни версии на процедурите, работните инструкции и формуляри.Координация между служителите и проследимост на записите на системата.


nZoom дава инструменти за следене на състоянието на записите, а чрез историята на всеки един запис се вижда кой потребител какви промени е внесъл по него. Чрез системата от известявания, коментари, статуси, задачи и календар, служителите разполагат с удобна система за споделяне на информация.Регистриране на обратна връзка от страна на клиента.


Възможност клиентите да имат достъп до системата и да могат да подават свои заявки и оплаквания през нея е незаменим инструмент за получаване на навременна и точна обратна връзка.Трябва да е налице стремеж към непрекъснато подобряване на процесите на компанията.


nZoom събира достатъчно информация, чийто анализ да покаже кои са областите, в които трябва да има подобрение в рамките на организацията.


CRMCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2020. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас