nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуер за управление на човешки ресурси

Едно от най-новите ни предложения, всъщност е развитие на модул присъствал в различни форми и превъплъщения в голяма част от нашите клиенти. Обединихме формите и процесите, свързани с управление на човешки ресурси в една система, която да подпомогне HR отдела на една компания да върши по-ефективно и прозрачно работата си. Софтуерното решение е модулно и може да се персонализира, за покрие максимално добре Вашите нужди в областта на управлението на човешките ресурси.

Системата ни не замества, а по-скоро допълва традиционните ТРЗ системи, които са се фокусирали върху изчисления и документи свързани с изискванията на законовата рамка в България. Спрямо възможностите на Вашата ТРЗ система, ние можем да се интегрираме с нея както чрез получаване така и чрез подаване на данни.

Ето и модулите, които можем да предложим в системата ни за човешки ресурси:

Подбор на персонал

Процесът започва със заявка за наемане на нов служител и процеса за нейното одобрение. Продължава с планиране на кампания за подбор (продължителност, бюджет, информационни канали) и събиране на кандидатурите от нови или вече съществуващи кандидати. Лесно може да се проследи прогресът на всяка една кандидатура, като системата може да изпраща автоматизирани писма на групи от кандидати, а впечатленията от интервютата и резултатите от тестовете се вписват директно във формата на кандидатурата.

Назначаване на служител

Новият служител се вписва в подробна електронна форма с негова позиция, пряк ръководител, умения, предишен опит и допълнителна информация. Системата създава печатна форма на договора на служителя (с възможност за двуезична форма на документа), заедно с останалите предефинирани документи (например споразумение за конфиденциалност). Можете да прикачите и сканирани документи на служителя като копие от лична карта, свидетелство за съдимост, медицинско и други.

Управление на обучение на служителите

В системата има възможност да се дефинира годишен план за обучение в различни компетенции. На база на годишния план се създават индивидуални планове за обучение. Всяка обучителна сесия се документира с протоколи, и към нея могат да се прикачат обучителни материали, снимки, формуляри за обратна връзка и др.

Управление на отсъствия от работа

В системата могат да се попълват заявки за отпуск, които преминават през различни нива на одобрение. Системата автоматично следи оставащия разполагаем платен отпуск и сигнализира при евентуално превишение. Мениджърите могат да проверяват отсъствията на служители за определен период от време и разпределението на отпуските в отдела, преди да одобрят дадена заявка. В системата могат да се регистрират и болничните на служителите.

Командировъчни

Процесът обхваща заявката за командировка, заповедта и отчета от извършената командировка и оправдаването на направените разходи. Системата придвижва по електронен път документите през различните нива на одобрение и създава необходимите известия по електронната поща към заинтересованите страни. Софтуерът генерира и хартиени разпечатки на електронните форми.

Инвентарен модул

Позволява регистрация на активите на компанията с техните характеристики и зачисляването им към служителите, както и следене на свободните и заетите активи, прехвърляне на инвентар от един служител към друг или освобождаване на актив.

Атестационен модул

Този модул на системата варира най-много спрямо практиката на организациите. Основните принципи са планирането на атестационния процес – честота на атестациите и матрица. Въз основа на нея, системата създава автоматични задачи на мениджърите за атестация на всеки един служител. Самата атестационна форма и нейния анализ могат да бъдат приспособени спрямо съществуващата практика в организацията.

Досие на служители

Обобщена информация за всеки един служител, в която на един екран можете да видите контактни данни, снимка, стаж, предходни позиции във фирмата, архивирани и сканирани документи, зачислен инвентар и отсъствия и оставащи отпуски по години.

Освобождаване на служител

Системата архивира необходимите документи свързани с напускане на служител като например молба или обходен лист за предаване на получената техника. Предвидена е и форма за exit- интервю, където можете да впишете причините за напускането и обратната връзка на служителя.

Разбрира се, системата за управление на човешки ресурси може да се настрои и като част от по-голямо nZoоm решение, което да обхваща работата на други отдели или цялата компания.

Свържете се с нас, за да направим демонстрация и преценим заедно как можем да Ви помогнем с настройката на системата спрямо вашите процеси и нужди.Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас